Forhåndsgodkendelse og merit

Du kan søge om at lade et fag erstatte et fag i dit studieprogram. I det tilfælde er der tale om en forhåndsgodkendelse (inden du tager af sted) eller en merit (efter du har gennemført faget). Det er studienævnet, der afgør om du må få forhåndsgodkendelse eller merit.

Faget skal være på tilstrækkeligt niveau og have relevans. Se mere i de nedenstående afsnit omkring forhåndsgodkendelse og merit.