Overflytning

Overflytning på Aarhus Universitet

Du kan blive overflyttet internt på universitetet mellem Herning og Aarhus (eller omvendt) på HD1 eller HD2. Hvis det er på HD2, skal det være indenfor samme specialisering. Hvis du ønsker at skifte specialisering, skal du i stedet søge om optagelse på HD2 på ny og søge om merit i den forbindelse.

Hvis du er i en situation, som påkræver, at du bliver overflyttet internt på universitetet, bør du i udgangspunktet altid færdiggøre det pågældende semester, før du bliver overflyttet. Selvom der er tale om samme fag, kan der være forskelle i litteratur og skemaer, hvilket kan være uhensigtsmæssigt, hvis du bliver overflyttet midt i et semester.

Hvis du ønsker en overflytning, skal du sende en mail til administrationen på evu.bss@au.dk og anmode om en overflytning. Derved vil du også få meritoverført dine beståede fag.

Hvis du skulle ønske overflytning midt i et semester, skal du søge om dispensation, og i den forbindelse skal du kunne dokumentere usædvanlige forhold.