Business forår

Forår 2024

Som studerende på specialiseringen Business har du mulighed for at vælge følgende valgfag i foråret 2024: 

Du kan læse mere om hvert enkelt fag i kursuskataloget. 

Aktier og porteføljeteori (Aarhus)

Anvendt markedsanalyse (Aarhus) - Aflyst i foråret 2024

HR i et strategisk og operationelt perspektiv (Aarhus)

Innovation og entreprenørskab (Aarhus)

Markedskommunikation og branding (Aarhus)

Værdiansættelse af virksomheder (Aarhus) - Aflyst i foråret 2024                                                                                                 

Skatteret (Aarhus)

Økonomistyring (Aarhus)

Sådan tilmelder du dig undervisning

Du tilmelder dig fag i det kommende semester via STADS selvbetjeningen.

  1. Log på mitstudie.au.dk via WAYF med flg. bruger-ID og adgangskode:
    Bruger-ID = dit standardbrugernavn (f.eks. au123456) eller dit AU-studienummer
    Adgangskode = den udleverede selvbetjeningskode (ingen ændring)
  2. Gå til 'Genveje til selvbetjening' og klik på 'STADS'.
  3. Gå til ’Undervisning’ -> ’Tilmeld’. Her finder du en tilmeldingsblanket med en liste over mulige fag.
  4. Tjek i STADS at din tilmelding står som ”under behandling” når du har tilmeldt dig.

Find hjælp og vejledning til at bruge STADS.

Bemærk: Hvis du er indskrevet på enkeltfag og ikke den fulde uddannelse, skal du ansøge om fag i det kommende semester på bss.au.dk/efteruddannelser.

Skema og undervisningssammenfald

Når du vælger valgfag skal du være opmærksom på om der er evt. undervisningssammenfald.

Du tjekker om der er sammenfald timetable.au.dk 

Fristen for afmelding er 1. september / 1. februar. Starter din undervisning tidligere end de fastsatte afmeldingsdatoer, vil afmeldingen skulle ske inden undervisningsstart. Ved afmelding efter at undervisningen er startet, kan deltagerbetalingen ikke refunderes.

Du melder fra ved at sende en mail til evu.bss@au.dk 

Har du spørgsmål til den faglige sammenhæng, er du velkommen til at kontakte koordinatoren for din specialisering.

Koordinator for Business i Herning er: Finn Steen Jakobsen 

Koordinator for Business i Aarhus er: Ann-Kristina Løkke Møller