Regnskab og Økonomistyring efterår

På specialiseringen Regnskab og Økonomistyring skal du vælge valgfag som i alt svarer til 10 ECTS i dit studieprogram. Du har mulighed for at vælge valgfag som undervises enten i Aarhus eller i Herning.

Bemærk 

*Overlap mellem Regnskabsanalyse og værdiansættelse og Værdiansættelse af virksomheder (udbydes om foråret) – det er alene muligt at vælge det ene.

**Overlap mellem Management Control i Aarhus og Økonomistyring i ledelsesperspektiv Herning - det er alene muligt at vælge det ene.

Valgfag i efteråret 2023

Som studerende på specialiseringen Regnskab og Økonomistyring har du mulighed for at vælge følgende valgfag i efteråret 2023: 

Digitalisering og forretningsudvikling (Sted: Aarhus, Ugedag: Mandag)

Obligationer og renter (Sted: Aarhus, Ugedag: Mandag)

Corporate Finance (Sted: Aarhus, Ugedag: Tirsdag)

Organisationsadfærd (Sted: Aarhus, Ugedag: Tirsdag)

Marketing Management (Sted: Aarhus, Ugedag: Onsdag)

Lederen som forandringsagent (Lederen som forandringsagent (Sted: Aarhus, Ugedag Torsdag)

Regnskabsanalyse og værdiansættelse (Sted: Aarhus, Ugedag: Lørdag)*

Management control: Lean Beyond Budgeting, Balanced Scorecard (Sted: Aarhus, Ugedag: Lørdag)**

Styring af projekter og projekters økonomi (Sted: Aarhus, Ugedag: Lørdag)

Pensionsøkonomi (Sted: Herning, Ugedag: Onsdag)

Økonomistyring i ledelsesperspektiv (Sted: Herning, Ugedag: Torsdag)**

Skema og undervisningssammenfald

Når du vælger valgfag skal du være opmærksom på om der er evt. undervisningssammenfald.

Du tjekker om der er sammenfald timetable.au.dk 

Fristen for afmelding er 1. september / 1. februar. Starter din undervisning tidligere end de fastsatte afmeldingsdatoer, vil afmeldingen skulle ske inden undervisningsstart. Ved afmelding efter at undervisningen er startet, kan deltagerbetalingen ikke refunderes.

Du melder fra ved at sende en mail til evu.bss@au.dk 

Sådan tilmelder du dig undervisning

Du tilmelder dig fag i det kommende semester via STADS selvbetjeningen.

  1. Log på mitstudie.au.dk via WAYF med flg. bruger-ID og adgangskode:
    Bruger-ID = dit standardbrugernavn (f.eks. au123456) eller dit AU-studienummer
    Adgangskode = den udleverede selvbetjeningskode (ingen ændring)
  2. Gå til 'Genveje til selvbetjening' og klik på 'STADS'.
  3. Gå til ’Undervisning’ -> ’Tilmeld’. Her finder du en tilmeldingsblanket med en liste over mulige fag.
  4. Tjek i STADS at din tilmelding står som ”under behandling” når du har tilmeldt dig.

Find hjælp og vejledning til at bruge STADS.

Bemærk: Hvis du er indskrevet på enkeltfag og ikke den fulde uddannelse, skal du ansøge om fag i det kommende semester på bss.au.dk/efteruddannelser.

Har du spørgsmål til den faglige sammenhæng, er du velkommen til at kontakte koordinatoren for din specialisering. 

Koordinator for regnskab og økonomistyring i Herning er: Finn Steen Jakobsen 

Koordinator for regnskab og økonomistyring i Aarhus er: Claus Holm