Betaling

Inden studiestarten vil du/din virksomhed modtage en faktura på deltagerbetaling og evt. forplejning. Du bedes følge op på, at betalingen finder sted, da det er dit ansvar, at den sker rettidigt.

Hvis du har ændringer i dine betalingsoplysninger, skal du sende en mail med de nye oplysninger til evu.bss@au.dk 

 

 

Pris

MBA

En MBA hos Aarhus BSS er en all inclusive-uddannelse, hvor prisen dækker omkostningerne til undervisning, undervisningsmaterialer, tre eksamensforsøg pr. fag, forplejning og administration.

Der er ingen skjulte udgifter. 

Oversigt over pris uden studietur

Valgfagene 'Den Digitale Organisation' og 'Digital Innovation' koster mere på grund af ekstern undervisning i udlandet.

Derudover skal du selv betale for rejse og ophold. 

Oversigt over pris med studietur

Er du indskrevet på en tidligere MBA studieordning (før 2021) gælder følgende pris for dig:

Masterafhandling: 36.000 kr

Master i IT

Prisen for en hel Master i it til svarer til prisen for fire fagpakker og koster fra 96.000 kr.* Du betaler kun for de fag, som du har valgt, og betalingen falder semestervis. Din betaling dækker over omkostninger til undervisning, tre eksamensforsøg pr. fag samt administration. Du får også retten til at følge undervisningen i det semester, du er optaget på.  

Hvis du vil tage et enkeltfag på Master i it-uddannelsen på Aarhus BSS,  koster det 8.000 kr.* Du kan også tage en hel fagpakke, til 24.000 kr.*, men vælger du fagpakken Digital innovation og digital transformation stiger prisen til 30.000 kr.* på grund af en studietur.  

*Da vi ikke modtager taxametertilskud fra staten for ikke-EU/EØS-statsborgere uden varig opholdstilladelse i Danmark, forhøjes opkrævningen af deltagerbetaling med et tillæg på 660 kr. pr. ECTS-point for denne gruppe af studerende. Læs mere om studiegebyret.  

Master i rusmidler

Pris for Master i rusmidler

  • 70.000 kr.* for hele uddannelsen
  • 17.500 kr.* for første semester
  • 5.833 kr.* for enkeltfag på 5 ECTS
  • 11.666 kr.* for enkeltfag på 10 ECTS. 

*) Da vi ikke modtager taxametertilskud fra staten for ikke-EU/EØS statsborgere uden varig opholdstilladelse i Danmark, forhøjes opkrævningen af deltagerbetaling for denne type studerende med et tillæg på 250 kr. pr. ECTS-point. Læs mere om studiegebyret.

Inden studiestarten vil du/din virksomhed modtage en faktura på deltagerbetaling og evt. forplejning. Du bedes følge op på, at betalingen finder sted, da det er dit ansvar, at den sker rettidigt.

Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. fag og administration. Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Du får først eksamensret til faget, når fakturaen er betalt.

Betalingsfrist

Fristen for rettidig betaling fremgår af fakturaen. Der vil være en betalingsfrist på 14 dage.

Betaler du ikke inden betalingsfristens udløb, risikerer du at miste din studieplads.

Hvis du søger kort tid inden studiestart eller hvis du er optaget på tomplads, må du forvente en kort betalingsfrist (ofte kun få dage), da afklaringen af, hvorvidt der er ledige studiepladser sker tæt på studiestart og tæt på de frister, der giver universitetet mulighed for statstilskud. Den korte betalingsfrist sikrer også, at du kan få adgang til de IT-systemer, du skal bruge i forbindelse med dit studie.

Hvis betalingsfristen ikke overholdes, sender vi en rykkerskrivelse til oplyste fakturamodtager. Reageres der ikke på rykkeren, vil du blive udmeldt af universitetet.

Hvordan og hvornår modtager du din faktura?

Når du kan se, at din tilmelding er godkendt i selvbetjeningen, modtager du eller din virksomhed fakturaen indenfor 1 uge. 

Det er din virksomhed der afgør, hvordan de vil modtage den.  Det kunne f.eks. være på:

  • EAN nummer
  • Firmaets e-boks
  • Firmaets faktureringsmail

Hvis du selv betaler, modtager du fakturaen i din private e-boks.

Betaling i mindre rater

Betalingen for de uddannelser, som strækker sig over mere end et semester, falder i rater. Du skal derfor ikke betale hele uddannelsesudgiften på én gang. Betalingen opkræves normalt én gang pr. semester. Dog kan du få flere fakturaer, hvis du er optaget på mere end et fag. Du binder dig derfor kun for et semester ad gangen eller evt. kun for et enkelt fag ad gangen.

Moms

Deltagerbetalingen pålægges ikke moms og dækker ikke udgifter til undervisningsmaterialer, ophold og transport. 

Ud over deltagerbetalingen for undervisningen, er der normalt yderligere udgifter til litteratur og evt. forplejning. Forplejning pålægges moms.

Refundering af deltagerbetaling

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du gøre det skriftligt til mailen evu.bss@au.dk

Fristen for afmelding er 1. september og 1. februar. Starter din undervisning tidligere end de fastsatte afmeldingsdatoer, vil afmeldingen skulle ske inden undervisningsstart. Ved afmelding efter at undervisningen er startet, kan deltagerbetalingen ikke refunderes.  

Refundering af deltagerbetaling på et senere tidspunkt end ovenstående frister forudsætter, at du kan dokumentere, at der er tale om usædvanlige forhold.

Du skal desuden være opmærksom på, at hvis du afmelder dig efter at undervisningen er startet, kan du ikke få lov til at følge den resterende undervisning på et senere tidspunkt.

Du vil dog stadig have ret til tre eksamensforsøg, selvom du bliver afmeldt (dog ikke hvis du får refunderet din deltagerbetaling).