Undervisning

Afhængig af hvilken Master / MBA uddannelse du er indskrevet på, skal du huske at tilmelde dig fag i selvbetjeningen STADS, via login på mitstudie.au.dk, eller undersøge om du er automatisk tilmeldt. Dette samt tidsfrister for tilmelding vil fremgå under punktet ”Undervisningstilmelding”.

Du skal være opmærksom på, at der på nogle uddannelser kan ske timesammenfald, hvis du vælger at udskyde et fag til et senere semester. 

Hvis du har ikke har bestået et fag og ønsker at følge det igen, bliver du ikke tilmeldt automatisk. Du kan så tilmelde dig ved at sende en mail til: 

Husk at skrive fra  din studiemail og skrive hvilket fag du ønsker at tilmelde dig. Hvis du ønsker at følge undervisningen i et fag igen, skal du betale for undervisningen igen.