Masterprojekt MBA og masteruddannelser

Kursusbeskrivelse 

Du kan finde informationer om masterprojekt på din uddannelse i kursusbeskrivelsen. Søg i kursuskataloget 

Læs mere omkring regler og rammer for masterprojektet i din studieordning

Tilmelding til Master projekt

Du skal tjekke om, du selv skal tilmelde dig dit masterprojekt, eller om du er automatisk tilmeldt.

Find din uddannelse nedenfor og følg proceduren.  

Hvis du ikke afleverer eller ikke består

MBA og Master i rusmidler

Hvis du ikke afleverer dit masterprojekt inden for afleveringsfristen eller du ikke består, har du brugt det første eksamensforsøg. Du skal herefter udarbejde en ny problemformulering, som skal godkendes af vejlederen.

Din næste afleveringsfrist for masterprojektet er enten ved hurtig reeksamen ca. 3 måneder efter det mundtlige forsvar eller ved ordinær eksamen i et senere semester. Dette skal oplyses ved tilmelding. Den præcise afleveringsfrist vil blive oplyst i forbindelse med tilmelding.

Du tilmelder dig andet og tredje eksamensforsøg ved at skrive til evu.bss@au.dk. 

Master i it

Når du er tilmeldt Masterprojekt kan du vælge at aflevere dit projekt i det semester du er tilmeldt eller i det følgende semester. Hvis du ikke afleverer i det semester hvor du er tilmeldt, vil du automatisk blive tilmeldt eksamen i det følgende semester.

Hvis du ikke afleverer dit masterprojekt inden for afleveringsfristen eller du ikke består senest efter to semestre, har du brugt det første eksamensforsøg. Du skal herefter udarbejde en ny problemformulering, som skal godkendes af vejlederen.

Din næste mulige afleveringsfrist er ved ordinær eksamen i et senere semester. Den præcise afleveringsdato kan du se af eksamensplanen. 

Du tilmelder dig andet og tredje eksamensforsøg ved at skrive til evu.bss@au.dk.

Framelding af masterprojekt efter tilmelding

Har du tilmeldt dig faget Masterprojekt, Masterafhandling eller Masterprojekt og metode og semesteret er igang, har du ikke mulighed for at framelde dig uden at bruge et eksamensforsøg. 

Hvis du har særlige omstændigheder, kan der være mulighed for at søge dispensation. Du kan kontakte studievejledningen, hvis du har brug for vejledning herom. 

Din adgang til OneDrive

Når din sidste karakter er registreret, lukker din adgang til OneDrive. Du skal derfor sørge for at overføre dine filer fra OneDrive inden adgangen lukker.
Det er ikke muligt at genåbne adgangen til OneDrive, når først du har afsluttet din uddannelse på AU.

Behandling af personoplysninger ifm. masterprojekt

Hvis du som studerende får adgang til eller indsamler personoplysninger til brug i en opgave/et speciale, er det dit ansvar at passe godt på oplysningerne. Personoplysninger kan fx være:

  • Oplysninger om forsøgspersoner
  • Registerdata
  • Interview
  • Spørgeskema
  • Andre former for data om mennesker

Se hvad personoplysninger dækker over.

Du skal overholde de krav, der er til behandling af personoplysninger og sikker opbevaring. 


Hvordan du forholder dig, når du indsamler materiale og bruger personoplysninger, kan du læse mere om på IT-Support siden omkring GDPR