Masterprojekt MBA og masteruddannelser

Kursusbeskrivelse 

Du kan finde informationer om masterprojekt på din uddannelse i kursusbeskrivelsen. Søg i kursuskataloget 

Tilmelding til Masterprojektet forudsætter, at alle øvrige prøver på uddannelsen er bestået. 

F.eks. du går til eksamen i et fag i efteråret og består senest ved reeksamen i februar. Du kan derved fortsætte på dit afgangsprojekt i foråret. Din tilmelding vil først blive endelig godkendt når du har bestået alle de øvrige prøver og derefter vil du blive opkrævet betaling for afgangsprojektet.

Læs mere omkring regler og rammer for masterprojektet i din studieordning

Tilmelding til Master projekt

Du skal tjekke om, du selv skal tilmelde dig dit masterprojekt, eller om du er automatisk tilmeldt.

Find din uddannelse nedenfor og følg proceduren.  

MBA - særligt for foråret 2024

Som varslet i efteråret 2022, er vi blevet pålagt en stramning i forhold til at masterprojektet skal være det afsluttende element på uddannelsen, derfor har vi i foråret 2024 gjort det muligt for dig, at aflevere dit masterprojekt tidligere end den officielle afleveringsfrist. Dette er for at give dig en større fleksibilitet i overgangsperioden til de nye regler.

Aflevering af dit masterprojekt

Du vil få en direkte mail fra WISEflow, når flowet åbner.

Når flowet åbnes vil du kunne uploade dit masterprojekt.  Vi anbefaler, at du påbegynder upload af specialet i god tid før fristen, da flowet lukker præcis klokken 12.00. Det kan tage op til 30 minutter at uploade en så stor opgave som dit speciale. Afleveringsfristen i foråret 2024 er 17. maj klokken 12.00.

Oplever du problemer i forbindelse med upload af dit masterprojekt, kan du kontakte teknisk og/eller administrativ support.  

Når du har uploadet, kan du ikke trække din aflevering tilbage. Vær derfor meget omhyggelig med at få uploadet/afleveret dit masterprojekt korrekt.

Flowet er lavet som et gruppeflow
Hvis du skriver som enkeltperson, så skal du uploade ved at oprette dig som en ”enkeltmandsgruppe”. Hvis du ikke tidligere har prøvet at uploade en opgave i et gruppeflow, så følg denne vejledning til både grupper af flere studerende og enkeltmandsgrupper.

Masterprojekt samt bilag skal samles i én PDF-fil og uploades under ”Besvarelse”. Se vejledningen til hvordan du laver din besvarelse til PDF.

Under ”Ekstra materiale” uploades materiale såsom video, lyd, programmer (Excel, SAS mv.). Ekstramaterialet behøver ikke at være en PDF-fil, og der kan afleveres flere filer op til en samlet størrelse af 5 GB.

Fortrolige specialer
Når du uploader dit masterprojekt i WISEflow, skal du i forbindelse med afleveringen (under ’Omslag’) angive om specialet indeholder fortroligt materiale. 

Ønsker du at aflevere før den officielle afleveringsfrist?

Hvis du gerne vil aflevere dit masterprojekt tidligere end den officielle afleveringsfrist, bedes du kontakte studieleder Kristina Risom Jespersen.

Du bedes desuden sende en mail til evu.bss@au.dk, hvis du planlægger at aflevere før 1. marts 2024. Da vi i foråret 2024 overgår til en ny version af WISEflow, har vi brug for at du meddeler en dato for aflevering, så vi sikrer at du ikke bliver fanget ml. to systemversioner.

Du skal derudover være opmærksom på følgende:

  • Hvis du afleverer mere end 14 dage før den officielle afleveringsfrist vil dit speciale blive sendt til bedømmelse så hurtigt som muligt og bedømmelsesfristen vil være op til 6 uger fra afleveringstidspunktet. For at sætte gang i processen, skal du samtidig sende besked til mba@au.dk om tidlig aflevering af masterprojektet.
  • Hvis du afleverer 14 dage eller mindre før den officielle afleveringsfrist, vil bedømmer først blive informeret om din aflevering til den officielle afleveringsfrist, hvorefter de 4 ugers bedømmelsesfrist går i gang. Bedømmer har dog mulighed for at tilgå dit speciale fra den dag du afleverer.

Aflevering fra 3.-16. maj 2024

Masterprojekter som afleveres i WISEflow i perioden 3.-16. maj 2024 vil ikke blive videresendt til bedømmelse før den officielle afleveringsfrist 17. maj 2024.

Mundtligt forsvar

Instituttet vil via mail eller Brightspace informere dig om, hvornår du skal til mundtlig eksamen. Forsvaret af masterprojektet/masterafhandlingen skal ske senest 6 uger efter afleveringsdatoen.

Hvis du ikke afleverer eller ikke består masterprojektet

Hvis du ikke afleverer dit masterprojekt inden for den officielle afleveringsfrist eller ikke består, har du brugt det første eksamensforsøg. Du skal herefter udarbejde en ny problemformulering, som skal godkendes af vejlederen.

Din næste mulige afleveringsfrist for masterprojektet er ved ordinær eksamen i et senere semester. I efteråret 2024 vil du også have mulighed for at aflevere før den officielle afleveringsfrist.

Du tilmelder dig andet og tredje eksamensforsøg ved at skrive til evu.bss@au.dk

MBA - særligt for efteråret 2024

Som varslet i efteråret 2022, er vi blevet pålagt en stramning i forhold til at masterprojektet skal være det afsluttende element på uddannelsen, derfor har vi i efteråret 2024 gjort det muligt for dig, at aflevere dit masterprojekt tidligere end den officielle afleveringsfrist. Dette er for at give dig en større fleksibilitet i overgangsperioden til de nye regler.

Aflevering af dit masterprojekt

Du vil få en direkte mail fra WISEflow, når flowet åbner.

Når flowet åbnes vil du kunne uploade dit masterprojekt.  Vi anbefaler, at du påbegynder upload af specialet i god tid før fristen, da flowet lukker præcis klokken 12.00. Det kan tage op til 30 minutter at uploade en så stor opgave som dit speciale. Afleveringsfristen i efteråret 2024 er 21. november klokken 12.00.

Oplever du problemer i forbindelse med upload af dit masterprojekt, kan du kontakte teknisk og/eller administrativ support.  

Når du har uploadet, kan du ikke trække din aflevering tilbage. Vær derfor meget omhyggelig med at få uploadet/afleveret dit masterprojekt korrekt.

Flowet er lavet som et gruppeflow
Hvis du skriver som enkeltperson, så skal du uploade ved at oprette dig som en ”enkeltmandsgruppe”. Hvis du ikke tidligere har prøvet at uploade en opgave i et gruppeflow, så følg denne vejledning til både grupper af flere studerende og enkeltmandsgrupper.

Masterprojekt samt bilag skal samles i én PDF-fil og uploades under ”Besvarelse”. Se vejledningen til hvordan du laver din besvarelse til PDF.

Under ”Ekstra materiale” uploades materiale såsom video, lyd, programmer (Excel, SAS mv.). Ekstramaterialet behøver ikke at være en PDF-fil, og der kan afleveres flere filer op til en samlet størrelse af 5 GB.

Fortrolige specialer
Når du uploader dit masterprojekt i WISEflow, skal du i forbindelse med afleveringen (under ’Omslag’) angive om specialet indeholder fortroligt materiale. 

Ønsker du at aflevere før den officielle afleveringsfrist?

Hvis du gerne vil aflevere dit masterprojekt tidligere end den officielle afleveringsfrist, bedes du kontakte studieleder Kristina Risom Jespersen.

Du bedes desuden sende en mail til evu.bss@au.dk når endelig dato for aflevering er aftalt.

Du skal derudover være opmærksom på følgende:

  • Hvis du afleverer mere end 14 dage før den officielle afleveringsfrist vil dit speciale blive sendt til bedømmelse så hurtigt som muligt og bedømmelsesfristen vil være op til 6 uger fra afleveringstidspunktet. For at sætte gang i processen, skal du samtidig sende besked til mba@au.dk om tidlig aflevering af masterprojektet.
  • Hvis du afleverer 14 dage eller mindre før den officielle afleveringsfrist, vil bedømmer først blive informeret om din aflevering til den officielle afleveringsfrist, hvorefter de 4 ugers bedømmelsesfrist går i gang. Bedømmer har dog mulighed for at tilgå dit speciale fra den dag du afleverer.

Aflevering fra 7.-20. november 2024

Masterprojekter som afleveres i WISEflow i perioden 7.-20. november 2024 vil ikke blive videresendt til bedømmelse før den officielle afleveringsfrist 21. november 2024.

Mundtligt forsvar

Instituttet vil via mail eller Brightspace informere dig om, hvornår du skal til mundtlig eksamen. Forsvaret af masterprojektet/masterafhandlingen skal ske senest 6 uger efter afleveringsdatoen.

Hvis du ikke afleverer eller ikke består masterprojektet

Hvis du ikke afleverer dit masterprojekt inden for den officielle afleveringsfrist eller ikke består, har du brugt det første eksamensforsøg. Du skal herefter udarbejde en ny problemformulering, som skal godkendes af vejlederen.

Din næste mulige afleveringsfrist for masterprojektet er ved ordinær eksamen i et senere semester. I foråret 2025 vil du også have mulighed for at aflevere før den officielle afleveringsfrist.

Du tilmelder dig andet og tredje eksamensforsøg ved at skrive til evu.bss@au.dk

Hvis du ikke afleverer eller ikke består

MBA og Master i rusmidler

Hvis du ikke afleverer dit masterprojekt inden for afleveringsfristen eller du ikke består, har du brugt det første eksamensforsøg. Du skal herefter udarbejde en ny problemformulering, som skal godkendes af vejlederen.

Din næste afleveringsfrist for masterprojektet er enten ved hurtig reeksamen ca. 3 måneder efter det mundtlige forsvar eller ved ordinær eksamen i et senere semester. Dette skal oplyses ved tilmelding. Den præcise afleveringsfrist vil blive oplyst i forbindelse med tilmelding.

Du tilmelder dig andet og tredje eksamensforsøg ved at skrive til evu.bss@au.dk. 

Master i it

Når du er tilmeldt Masterprojekt kan du vælge at aflevere dit projekt i det semester du er tilmeldt eller i det følgende semester. Hvis du ikke afleverer i det semester hvor du er tilmeldt, vil du automatisk blive tilmeldt eksamen i det følgende semester.

Hvis du ikke afleverer dit masterprojekt inden for afleveringsfristen eller du ikke består senest efter to semestre, har du brugt det første eksamensforsøg. Du skal herefter udarbejde en ny problemformulering, som skal godkendes af vejlederen.

Din næste mulige afleveringsfrist er ved ordinær eksamen i et senere semester. Den præcise afleveringsdato kan du se af eksamensplanen. 

Du tilmelder dig andet og tredje eksamensforsøg ved at skrive til evu.bss@au.dk.

Framelding af masterprojekt efter tilmelding

Har du tilmeldt dig faget Masterprojekt, Masterafhandling eller Masterprojekt og metode og semesteret er igang, har du ikke mulighed for at framelde dig uden at bruge et eksamensforsøg. 

Hvis du har særlige omstændigheder, kan der være mulighed for at søge dispensation. Du kan kontakte studievejledningen, hvis du har brug for vejledning herom. 

Brug af AI

Gældende fra sommeren 2024 vil det ved denne prøve være tilladt at anvende værktøjer baseret på generativ kunstig intelligens. De almindelige regler om plagiering gælder, hvis generativ kunstig intelligens anvendes ved prøven. Du skal angive, hvordan generativ kunstig intelligens er anvendt, i et bilag der vedlægges opgaven.

Behandling af personoplysninger ifm. masterprojekt

Hvis du som studerende får adgang til eller indsamler personoplysninger til brug i en opgave/et speciale, er det dit ansvar at passe godt på oplysningerne. Personoplysninger kan fx være:

  • Oplysninger om forsøgspersoner
  • Registerdata
  • Interview
  • Spørgeskema
  • Andre former for data om mennesker

Se hvad personoplysninger dækker over.

Du skal overholde de krav, der er til behandling af personoplysninger og sikker opbevaring. 


Hvordan du forholder dig, når du indsamler materiale og bruger personoplysninger, kan du læse mere om på IT-Support siden omkring GDPR

Din adgang til OneDrive

Når din sidste karakter er registreret, lukker din adgang til OneDrive. Du skal derfor sørge for at overføre dine filer fra OneDrive inden adgangen lukker.
Det er ikke muligt at genåbne adgangen til OneDrive, når først du har afsluttet din uddannelse på AU.