Midlertidig indskrivning på kandidatuddannelsen

Søg ind på kandidatuddannelsen

For at blive indskrevet på en kandidatuddannelse, skal du som udgangspunkt have afsluttet din bacheloruddannelse. Hvis du har søgt ind på kandidatuddannelsen, men ikke har afsluttet din bacheloruddannelse, vil du automatisk få besked om, at du er blevet betinget indskrevet. Afventer du karakterer fra fx omprøve eller Summer University, vil din indskrivning automatisk blive ændret til en ”rigtig” indskrivning, når karaktererne er registreret.

Hvis du IKKE har mulighed for at afslutte din bacheloruddannelse inden 30. september og ikke har fået en midlertidig indskrivning den 30. september, vil du blive meldt ud af kandidatuddannelsen.

Ansøgninger om midlertidig indskrivning på kandidaten indsendes via mitstudie.au.dk.

Regler for midlertidig indskrivning

Universitetet kan indskrive dig midlertidigt på en kandidatuddannelse, hvis universitetet skønner, at du har faglige forudsætninger for at gennemføre og bestå din bacheloruddannelse, samtidig med at du gennemfører ECTS på kandidatuddannelsen. Du kan være midlertidigt indskrevet i ét semester. Der kan dog blive tale om en længere periode, hvis den undervisning og de prøver, du mangler på bacheloruddannelsen, ligger på andet semester. Det er vigtigt, at du oplyser om dette i din ansøgning. Du kan dog højst blive tilmeldt kandidatkurser i op til 30 ECTS.

På kandidatuddannelser med adgangsbegrænsning, og hvor kvalificerede ansøgere er blevet afvist, er det kun muligt at få en midlertidig indskrivning, hvis du er retskravsbachelor. Dette fremgår af AU’s regelsamling om adgang til uddannelser ved Aarhus Universitet

For at opnå denne status er det vigtigt, at du selv ansøger om optagelse på kandidatuddannelsen, da du kun kan få dispensation til en midlertidig indskrivning, hvis du har skabt din egen plads ved netop at søge om optagelse.

Du kan ikke optages midlertidig på kandidatuddannelsen, hvis ikke du har ansøgt om optagelse på kandidatuddannelsen senest 1. marts (for medicin også 15. oktober).

Ansøgningsfrister

Du kan kun optages ved studiestart, hvilket vil sige én gang årligt (undtaget er dog medicin, der har studiestart to gange årligt og derved også kan søge 2 gange årligt).


Semesterstart


Frist for ansøgning til KA


Frist for midlertidig indskrivning

September

1. marts

1. juli – 20. september

Februar (kun medicin)

15. oktober

5. januar – 15. februar

SU-klip

Du kan ikke optages ordinært på kandidatuddannelsen, før bacheloruddannelsen er gennemført og bestået. Det betyder også, at du ikke er berettiget til at modtage SU-klip for kandidatuddannelsen, før du har bestået din bacheloruddannelse. Selvom du bliver midlertidig optaget på kandidatuddannelsen, har du altså kun din bachelorramme med SU-klip til rådighed, mens du færdiggør din bacheloruddannelse.