Studienævn

Studienævnets opgaver

Studienævnet er det organ, der sammen med studielederen og studieadministrationen tilrettelægger forhold vedrørende undervisning og eksamen på din uddannelse. Det er blandt andet studienævnet, der behandler ansøgninger om dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Det er også studienævnet, der laver forslag og ændringer i studieordningen, sikrer udviklingen af din undervisning og følger op på undervisningsevalueringer. Derudover er studienævnet med til at udforme strategier for undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling på uddannelsen.

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på din uddannelse.

Studienævn for Folkesundhedsvidenskab

Studienævnet består af 4 repræsentanter for det videnskabelige personale og 4 repræsentanter for de studerende.

VIP-medlemmer:

  • Kim Moesgaard Iburg  (Institut for Folkesundhed) (formand)
  • Ulrika Enemark (Institut for Folkesundhed)    
  • Dorte Rytter (Institut for Folkesundhed) 
  • Asbjørn Skjæveland (Institut for Statskundskab)

Studenterrepræsentanter

  • Sofie Bidstrup Jakobsen (næstformand)
  • Ruth Leonora Rex Romoser
  • Mikka Baadsgaard 
  • Cecilie Würtz Holm 
     

Studienævnet sekretariatsbetjenes af Laura Søndergaard O'Connor Leerhøy (HE Studier) 

Mødereferater og dagsordener 2024

19. juni 2024 

Dagsorden og referat

29. maj 2024

Dagsorden og referat

24. april 2024

Dagsorden og referat

20. marts 2024

Dagsorden og referat

29. februar 2024 

Dagsorden og referat

25. januar 2024 (konstituerende)

Dagsorden og referat 

25. januar 2024 

Dagsorden og referat