Nyheder til studerende

Nyheder for studerende publiceres på studieportalen ca. 4 gange årligt eller efter behov og annonceres via en mail til alle studerende.

2020

Nr. 1 2020