Eksamen

Eksamen

Godt at vide om eksamen

Hvornår er der eksamen?
 

  • Den ordinære eksamensperiode ligger som udgangspunkt i maj og juni for forårssemesteret og i december og januar for efterårssemesteret. 
  • Re-eksamensperioden ligger som udgangspunkt i august for forårssemesteret og januar/februar for efterårssemesteret. 


Datoerne for de enkelte eksamener offentliggøres her på siden i eksamensplanen.

Du har 3 forsøg til hver eksamen

Du har tre forsøg til at bestå en eksamen. Vi tilmelder dig eksamen på alle dine kurser. 
 

Hvis du dumper eller udebliver fra eksamen

Skulle det ske at du ikke består din eksamen eller udebliver fra en eksamen, bliver du automatisk tilmeldt reeksamen af studieadministrationen. Hvis du heller ikke består til reeksamen, bliver du tilmeldt dit tredje forsøg næste gang eksamen udbydes - som regel vil det være året efter. 
 

Har du brug for hjælp?

Er du kommet bagud, og har du flere eksamener i samme semester end normalt? Du er velkommen til at kontakte studievejledningen, når eksamensplanerne bliver offentliggjort, så kan vi hjælpe dig med at lave en plan for, hvordan du bedst fordeler eksamenerne. 
 

Hvor finder du hvad om eksamen

Eksamensplaner


WISEflow

WISEflow er AU's fælles eksamenssystem. Her finder du bl.a. info om tid og sted for din eksamen.

 

Kursuskataloget

Kursuskataloget bruger du blandt andet til at finde: 

  • eksamenskrav for de enkelte kurser på din uddannelse
  • oversigt over de hjælpemidler, du må bruge
  • særlige eksamensbemærkninger til de forskellige kurser.  

 

STADS

STADS bruger du blandt andet til: 

  • ​​​​​​at se hvilke eksamener, du er tilmeldt
  • at se dine karakterer eller lave en studieudskrift