Studienævnet for Oral Sundhed

Om studienævnet

Studienævnets opgave er at kvalitetssikre og -udvikle uddannelserne. Nævnet består af lige mange repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende – så det er her, du kan få indflydelse på din uddannelse.


Studienævnets opgaver

Det er studienævnet, der laver forslag til studieordninger og ændringer i studieordningen, sikrer udviklingen af din undervisning og følger op på undervisningsevalueringer.

Derudover er studienævnet med til at udforme strategier for undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling på uddannelsen.

Det er også studienævnet, der behandler ansøgninger om

 • dispensation
 • merit
 • forhåndsgodkendelse
 • undtagelser fra din studieordningen.

Desuden tilrettelægger studienævnet sammen med studieleder og studieadministration en plan for undervisning og eksamen på din uddannelse.

Pladserne i studienævnet

Der er 10 pladser i studienævnet for Oral Sundhed. 

Fordelingen ser normalt sådan her ud: 

Videnskabeligt personale:

 • Professionsbacheloruddannelsen i tandpleje (3)
 • Professionsbacheloruddannelsen i klinisk tandteknik (2)

Studerende: 

 • Fra professionsbacheloruddannelsen i tandpleje (3)
 • Fra erhvervsakademiuddannelsen i klinisk tandteknik (2)

Du finder studienævnets forretningsorden her.  

Studienævnets medlemmer

Underviserrepræsentanter

Formand: Lene Meilstrup Martinussen (Institut for Odontologi og Oral Sundhed)

Uwe Henriksen (Institut for Odontologi og Oral Sundhed)

Heidi Kjærhede Sejthe (Institut for Odontologi og Oral Sundhed)

Chris Ejlerskov (Institut for Odontologi og Oral Sundhed)

Helle Hornhaver  (Institut for Odontologi og Oral Sundhed)


Studenterrepræsentanter

Mohammed Fadel (Tandpleje)
Alberte Ulrich Thygesen (Tandpleje) - næstformand
Catrine Vestergaard Thomsen (Tandpleje)
Halima Omar Sharif Osman (Klinisk tandteknik)
Natasja Schmidt Buur (Klinisk tandteknik)


Observatører

Mia Schou Johansen (Studievejledningen)


Studienævnet sekretariatsbetjenes af

Bjørn Blidegaard (Health Studier)

Planlagte møder foråret 2024

 • 29. januar
 • 22. februar
 • 19. marts
 • 22. april
 • 28. maj
 • 24. juni

Dagsordener og referater 2024

Dagsordener og referater 2023

23. januar 
Dagsorden 
Referat 

23. januar (konstituerende møde)
Dagsorden
Referat 

28. februar
Dagsorden
Referat 

28. marts
Dagsorden 
Referat 

24. april
Dagsorden 
Referat 

30. maj
Dagsorden
Referat 

27. juni
Dagsorden 
Referat 

28. august
Dagsorden
Referat

9. oktober 
Dagsorden
Referat 

30. oktober 
Dagsorden
Referat 

27. november 
Dagsorden
Referat 

18. december
Dagsorden
Referat