Undervisning

Undervisning

Overblik

Du bliver automatisk tilmeldt al obligatorisk undervisning (og alle eksamener). Det eneste tidspunkt,  du selv skal tilmelde dig undervisning er på 5. semester, hvor du har valgfag.

Læs mere om valgfag på 5 semester her  

Får du brug for at blive afmeldt undervisning eller eksamen (fx på grund af sygdom), skal du søge dispensation. Det er en god idé at få vejledning hos studievejledningen, hvis du står i den situation.

 

Hvornår starter undervisningen?

Forårssemesteret

  • Undervisningen starter i den uge, d. 1. februar ligger i


Efterårssemesteret

  • Undervisningen starter i den uge, d. 1. september ligger i

Her finder du info om undervisningen

timetable.au.dk

Du finder tid og sted for al undervisning på Health i timetable.

  • Forårets kurser kan du normalt se i timetable sidst i oktober.
  • Efterårets kurser kan du normalt se i timetable sidst i april.  
     

STADS

På din uddannelse bliver du automatisk tilmeldt obligatorisk undervisning.

Du skal dog selv tilmelde dig valgfag. Du tilmelder dig valgfag via studieselvbetjeningen STADS i perioden 1.-5. maj. 


mitstudie.au.dk

Når du er tilmeldt undervisningen og sat på et hold, kan du se dit skema på mitstudie.au.dk.

  • Du kan normalt se dit skema for forårssemesteret i midten af december. 
  • Du kan normalt se dit skema for efterårssemesteret i midten af juni
     

Brightspace

Kommunikation fra underviseren om pensum, opgaver osv. foregår i Brightspace. 
 

Kursuskataloget

Alle kurser har en side med uddybende beskrivelser i kursuskataloget, hvor du bl.a. finder mål for det du skal lære. Det er også her du finder navn på kursusansvarlig og information om undervisningsformen.

Bacheloruddannelsens opbygning (2023-ordning)

Bacheloruddannelsens opbygning (2017-ordning)

1. semester M1 - Fag, profession og studie (15 ECTS) M2 - Sundhed og sygdom (15 ECTS)
2. semester M3 - Grundlæggende klinisk virksomhed (15 ECTS) M4 - Grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed (15 ECTS)
3. semester M5 - Udvidet klinisk virksomhed (15 ECTS) M6 - Samfund, sundhedsfremme og forebyggelse (15 ECTS)
4. semester M7 - Profession og metoder (15 ECTS) M8 - Relationer og interaktioner (15 ECTS)
5. semester M9 - Borgere med særlige behov (15 ECTS) M10 - Kvalitetssikring, klinisk ræsonnering og behandling (15 ECTS)
6. semester M11 - Profession, kundskabsgrundlag og metode: Bachelorprojekt (15 ECTS) M12 - Selvstændig professionsudøvelse (15 ECTS)

Se 2017-studieordningen for Tandplejeruddannelsen her

Du finder beskrivelse af de enkelte moduler i kursuskataloget.