Sygdom ved eksamen

Hvis du bliver syg til eksamen

Hvis du bliver syg til eksamen, kan du:

 • søge om dispensation til at blive afmeldt, inden eksamen går i gang
 • søge om at få annulleret prøven, hvis den allerede er i gang, når du bliver syg.

Læs mere om, hvordan du gør her på siden.


Hvis du gennemfører eksamen selvom du er syg

Gennemfører du en eksamen, selvom du er syg, bruger du et eksamensforsøg. Du kan ikke bagefter få eksamen annulleret med begrundelsen, at du var syg. 

Det er selvfølgelig særligt vigtigt at være opmærksom på, hvis det er dit 3. eksamensforsøg. Som udgangspunkt har du kun 3. eksamensforsøg, og du kan ikke være sikker på at få et ekstra eksamensforsøg, hvis du ikke består. 

Syg til fysisk stedprøve

Syg på eksamensdagen

Hvis du bliver syg før eksamen går i gang, skal du søge om at blive afmeldt eksamen.

Sådan gør du:

 1. Søg læge senest samme dag som din eksamen og få en lægeerklæring, der dokumenterer din sygdom.
 2. Søg en dispensation via mitstudie.au.dk senest 2 hverdage efter eksamensdagen.
 3. Husk at sende dokumentation fra din læge med din ansøgning.

Health Studieservice tilmelder dig eksamen igen, når den bliver udbudt næste gang. 


Akut syg under eksamen

Hvis du bliver akut syg, mens eksamen er i gang, skal du søge om at få annulleret dit eksamensforsøg.

Sådan gør du:

 1. Kontakt eksamensvagten og fortæl, at du afbryder eksamen på grund af sygdom.
 2. Aflevér blankt, hvis du vil undgå at bruge et eksamensforsøg.
 3. Søg læge samme dag og få en lægeerklæring, der dokumenterer din sygdom.
 4. Søg en dispensation via mitstudie.au.dk senest 2 hverdage efter eksamensdagen.
 5. Husk at sende dokumentation fra din læge med din ansøgning.

Health Studieservice tilmelder dig eksamen igen, når den bliver udbudt næste gang.   

Syg under en hjemmeopgave

Hvis du bliver syg i forbindelse med din hjemmeopgave kan du søge om at blive afmeldt eksamen.

Det gælder også, hvis du bliver syg inden hjemmeopgaven går i gang.

Sådan gør du:

 1. Søg læge og få en lægeerklæring, der dokumenterer, at du ikke kan gennemføre eksamen.
 2. Søg en dispensation via mitstudie.au.dk senest 2 hverdage efter afleveringsfristen.
 3. Husk at vedlægge dokumentation fra din læge.

Får du dispensation til at blive afmeldt dit 1. prøveforsøg tilmelder Health Studieservice dig prøven på ny, når den bliver udbudt næste gang.

Syg til mundtlig eksamen

Hvis du bliver syg før eksamen går i gang eller under eksamen, skal du søge om at blive afmeldt eksamen.

Sådan gør du:

 1. Søg læge senest samme dag som din eksamen og få en lægeerklæring, der dokumenterer, at du ikke kan gennemføre eksamen.
 2. Søg en dispensation via mitstudie.au.dk senest 2 hverdage efter eksamen.
 3. Husk at vedlægge dokumentation fra din læge.

Får du dispensation til at blive afmeldt dit 1. prøveforsøg tilmelder Health Studieservice dig prøven på ny, når den bliver udbudt næste gang.

Syg under et kursus med deltagelse som eksamensform

Hvis du bliver syg og ikke kan leve op til deltagelseskravene, har du to muligheder. Du kan:

 • søge om at deltage i den alternative prøve som dit 1. prøveforsøg (hvis der på kurset er fastsat en alternativ eksamensform til deltagelse).
 • søge om dispensation for at blive afmeldt kurset. 

Sådan gør du:

 1. Søg læge og få en lægeerklæring, der dokumenterer, at din sygdom gør, at du ikke kan leve op til deltagelseskravene på kurset.
 2. Søg en dispensation til at blive afmeldt eller deltage i den alternative prøve som 1 prøveforsøg via mitstudie.au.dk.
 3. Husk at vedlægge dokumentationen fra din læge.

Får du dispensation til at blive afmeldt kurset, skal du selv tilmelde dig på ny i perioden for undervisningstilmelding.