Linjeskift mellem prioritering og rehabilitering og omvendt

Du kan søge om at skifte linje

Du kan søge om at skifte fra linjen 'Vurdering og prioritering i sundhedsvæsenet' til 'Rehabilitering og forebyggelse' og omvendt, hvis du efter optagelse kan se, at den anden profil passer dig bedre.

Det kan dog kun lade sig gøre, hvis: 

  1. Der er plads på den linje, du vil skifte til
  2. Et skifte til den anden linje ikke forsinker dig i din uddannelse.


Skift mellem linjerne må ikke forsinke dig

  • For fuldtidskandidater er det kun muligt at skifte linje, inden du starter dit 2. semester. Det er fordi, et senere skifte medfører tabte ECTS og studieforsinkelse.
  • For erhvervskandidater er kun muligt at skifte linje, inden du starter dit 3. semester. Det er fordi, et senere skifte medfører tabte ECTS og studieforsinkelse.


Der skal være plads på den linje, du gerne vil skifte til

Der skal være en ledig plads på den linje, du ønsker at skifte til.

Der bliver hvert år optaget lidt flere studerende til studiestart, end der er studiepladser, fordi der hvert år er et vist frafald i starten af uddannelsen. Derfor vil der formentlig kun være få eller ingen ledige pladser.

Sådan søger du om at skifte linje

Du søger om at skifte linje ved at sende en dispensationsansøgning til studienævnet via mitstudie.au.dk.

Ansøgninger om skift af linje bliver behandlet én gang årligt. Det betyder, at vi skal have modtaget din ansøgning senest:

  • den 1. april (for erhverskandidat)
  • den 1. oktober (for fuldtidskandidt)


Lodtrækning hvis der ikke er plads til alle ansøgere

Hvis der er flere ansøgere, end der er ledige pladser, vil der blive trukket lod.

Skift mellem fuldtid og erhvervskandidat

Skift mellem fuldtid og erhvervskandidat handler om den måde, du er indskrevet på din uddannelse på. Der er forskellige betingelser for en fuldtidsstuderende og en erhvervskandidat. 

Hvis du gerne vil skifte, enten fra fuldtid til erhvervskandidat eller omvendt, skal du igennem en ansøgningsprocedure hos Indskrivning og Optagelse på AU.

Læs om betingelserne og hvordan du gør

Ansøgningsfrist


  • den 1. april (for erhvervskandidat)
  • den 1. oktober (for fuldtidskandidat)