Regler for maksimal studietid og speciale

To vigtige regler

Reglerne for maksimal studietid og placeringen af specialet på 4. semester kan være rigtig gode at kende. 

Særligt hvis du bliver forsinket i din uddannelse eller ønsker at ændre dit studieforløb.

Maksimal studietid

Maksimal studietid er en bestemmelse for, hvor lang tid du må bruge på at gennemføre dit studie.

Den maksimale studietid på din kandidatuddannelse er: 

  • Den normerede studietid + 1 semester
     

Du kan se din egen maksimale studietid ved at logge på mitstudie.au.dk. Du finder den i øverste venstre hjørne af dit studieoverblik.
 

Du bliver udmeldt, hvis du overskrider den maksimale studietid

Du bliver udmeldt, hvis du ikke er færdig med din uddannelse inden for den maksimale studietid.

Dog har du mulighed for at søge om en dispensation fra reglen om maksimal studietid, hvis du har nogle særlige grunde til, at du er forsinket.
 

Vejledning om maksimal studietid

Kontakt studievejledningen, hvis du er tvivl om, hvordan den maksimale studietid påvirker din studieplan. 

Du bliver automatisk tilmeldt specialet på 4. semester

Allerede når du starter på kandidatuddannelsen, bliver du tilmeldt specialet på dit 4. semester

Det er altså ikke muligt at skubbe specialet til efter 4. semester og dermed lægge det i det ekstra ½ år, du har til at gennemføre din uddannelse. 

Ønsker du at skrive speciale på andre tidspunkter end 4. semester fx pga. barsel eller andre særlige omstændigheder, skal du søge en dispensation. 

Husk din SU

Der gælder særlige regler for din studieaktivitet, hvis du skal modtage SU.

Husk derfor altid at tjekke, om din studieplan får konsekvenser for din SU. 

Find information om SU og kontaktoplysninger til SU-kontoret