FAQ - Digital eksamen

Før eksamen

Hvordan logger jeg på WISEflow?

Log på med WAYF og totrinsbekræftelse.

Hvis du ikke har sat din AU-konto op til totrinsbekræftelse, kan du finde en vejledning til opsætning af det her.

Kontakt Aarhus BSS IT-supporthvis du har problemer med at logge på eller problemer med totrinsbekræftelse.

Vi anbefaler, at du anvender Chrome eller Firefox til at tilgå WISEflow. WISEflow understøtter de to nyeste versioner af browserne. Læs mere om understøttede browsere her. 

Det er vigtigt, at du i god tid inden eksamen tjekker, at din browser er opdateret. I værste fald risikerer du ikke at kunne aflevere din besvarelse.  

Skal jeg selv medbringe computer?

Ja, du skal medbringe en bærbar computer (PC eller Mac) samt tilhørende strømkabel og forlængerledning til digitale stedprøver. Du må ikke medbringe tablets/iPads, e-bogslæsere eller ekstra skærme.

Hvilke krav er der til min computer?

For alle WISEflow-eksamener er der følgende krav:

 • Vi anbefaler, at du anvender enten Chrome eller Firefox til at tilgå WISEflow. WISEflow understøtter de to nyeste versioner af disse browsere.
  Læs mere om understøttede browsere her.

  Det er vigtigt, at du i god tid inden eksamen tjekker, at din browser er opdateret. I værste fald risikerer du ikke at kunne aflevere din besvarelse.
   
 • Stedprøver afvikles på det trådløse netværk – Eduroam. Inden eksamen skal du tjekke, at du kan forbinde din computer til Eduroam.
   
 • Hvis du er eller har været i udlandet med din computer, skal du være opmærksom på, hvilken tidszone din computer er indstillet til. Se nedenstående FAQ "Hvor ser jeg start- og sluttidspunkterne for min eksamen?"

For FLOWlock-eksamener (WO og WOMC) gælder særlige krav:

BEMÆRK!

 • Det er dit ansvar at sikre, at ovenstående er opdateret på din computer.
 • Det er tilladt at køre Windows fra en Windows To Go-USB. Du skal dog være opmærksom på, at det er dit eget ansvar, at dette fungerer ved eksamens starttidspunkt. Tilsynet i eksamenslokalet kan ikke yde support til dette.

Må jeg medbringe min tablet eller en ekstra skærm?

Nej du må ikke medbringe tablets/iPads, e-bogslæsere eller en ekstra skærm til eksamen. Du må kun medbringe en enkelt bærbar computer (PC eller Mac).

Hvordan forbereder jeg mig på en WISEflow-eksamen?

Som forberedelse til en digital WISEflow-eksamen er det en god idé at gennemgå følgende checkliste:

 • Kan du forbinde din computer til det trådløse netværk Eduroam?
 • Har du opdateret din computers styresystem?
 • Har du installeret og opdateret din browser? Det anbefales at anvende Firefox eller Chrome.
 • Ved du, hvordan du laver en samlet pdf-fil af din besvarelse? (Ikke relevant ved FLOWlock-eksamener -  WO og WOMC)
 • Har du afprøvet demoeksamen (Demoflow) i WISEflow? Se nedenstående FAQ.
 • Har du (cirka en uge inden eksamen) adgang til eksamensflowet i WISEflow?
 • Har du læst vejledningen til den pågældende eksamenstype under Digital Eksamen > Vejledninger i venstremenuen?

Specielt for FLOWlock-eksamener (WO og WOMC)

 • Har du installeret og afprøvet den nyeste version af lockdown-browseren?
 • Har du læst vejledningen til FLOWlock-eksamener (WO og WOMC) under Digital Eksamen > Vejledninger i venstremenuen?

Hvor ser jeg start- og sluttidspunkterne for min eksamen?

Start- og sluttidspunkterne for din eksamen fremgår af eksamensplanerne under menuen ”Eksamen” og ”Eksamensplaner”. Tidspunkterne er angivet i officiel dansk tid, CET/CEST (Central European Standard Time).

Du kan også se eksamenstidspunkterne i WISEflow, men her skal du være opmærksom på, at WISEflow henter tidszoneindstillinger og klokkeslæt fra din computers indstillinger. Det vil sige, at hvis du fx er eller har været i Nuuk, og din computer er indstillet til West Greenland Standard Time, vil din computers ur – og dermed tidsangivelserne i WISEflow – ikke stemme overens med officiel dansk tid (fx dansk tid: 12.00, Nuuk-tid: 08.00).

På mange computere indstilles tiden automatisk i forhold til den tidszone, computeren befinder sig i. Gør den ikke det, skal du være opmærksom på selv at ændre tidszonen, når du bevæger dig mellem tidszoner, for at tidspunkterne i WISEflow afspejler den danske eksamenstid, som vil være gældende.

WISEflow synkroniserer tiden i forhold til brugerens tidszone, når flowet åbnes, så sørg for at lukke og genåbne flowet eller logge ud og ind igen af WISEflow, hvis du bevæger dig mellem tidszoner eller manuelt ændrer tidzone på din PC.

Har jeg adgang til en demoeksamen?

Som studerende har du i WISEflow under oversigten over flows adgang til såkaldte demoeksamener (Demoflows), der giver dig mulighed for at afprøve at uploade og aflevere en eksamensbesvarelse i WISEflow.

For at afprøve demoflowet til FLOWlock, skal du først downloade browseren, der anvendes ved FLOWlock-eksamener. Se ovenstående FAQ.

Bemærk at demoflowet kører på et lavere sikkerhedsniveau end ved den rigtige eksamen. Det vil sige, at det er muligt at ”snyde” demoversionen men ikke eksamensversionen.

Hvordan modtager jeg notifikationer fra WISEflow?

Det anbefales, at du sætter WISEflow op til at sende dig e-mails med notifikationer, således at du f.eks. automatisk modtager en e-mail, når du er tilmeldt en prøve.

 1. Log på WISEflow.
 2. Klik på dit navn i øverste højre hjørne og vælg ”Ret profil”.
 3. Vælg fanen ”E-mail” og slå ”Modtag notifikation” til ud for den eller de foretrukne e-mail adresser. Du kan også tilføje en ny e-mail adresse.
 4. Afslut ved at klikke på ”Gem rettelser”.
 5. For at sikre dig at du kan modtage e-mails fra WISEflow, skal du klikke på ”Send testmail”-knappen. Hvis du ikke modtager en e-mail fra WISEflow, skal du tjekke dit spamfilter. Hvis e-mailen havner i dit spamfilter, er det vigtigt, at du markerer den som "Ikke spam", så du fremover kan modtage e-mails fra WISEflow direkte i din indbakke.

Hvad er FLOWlock og hvordan kommer jeg på det?

FLOWlock er en særlig form for flow i WISEflow, som er skræddersyet til stedprøver, hvor en besvarelse skal udfærdiges inden for et afgrænset tidsrum, med begrænsede eller ingen hjælpemidler og under tilsyn.

En FLOWlock-eksamen (WO og WOMC) foregår udelukkende i lockdown-browseren, hvor du får adgang til en indbygget tekst-editor, som begrænser adgangen til alt andet på din computer, mens flowet er i gang.

For at deltage i en FLOWlock-eksamen, skal du som deltager have downloadet, installeret og afprøvet lockdown-browseren. Klik på dit navn i øverste højre hjørne i WISEflow og vælg ”Ret profil”. Under fanebladet ”Systemkrav” kan du downloade og afprøve browseren. Samme sted vil du kunne se, om din computer lever op til minimumskravene.

Det er vigtigt, at du gør det i god tid inden eksamenen, så du kan være på forkant med eventuelle mangler på din computer eller problemer med lockdown-browseren og adgangen til demoflowet.

Læs også vejledningen til FLOWlock (WO/WOMC) under Digital Eksamen > Vejledninger i venstremenuen.

Krav om fysisk tilstedeværelse ved stedprøver

Ved stedprøver er det et krav, at du møder op i det lokale, der er angivet i eksamensplanen. Det er derfor ikke tilladt at foretage en aflevering hjemmefra, dvs. at du ikke må uploade en besvarelse, hvis du ikke befinder dig i eksamenslokalet. Afleveringer foretaget uden for eksamenslokalet vil blive behandlet som forsøg på eksamenssnyd og vil blive indberettet.

Hvis du er tilmeldt en stedprøve, som du på forhånd beslutter dig for ikke at deltage i, kan du enten afmelde dig rettidigt eller udeblive fra eksamen. Hvis du udebliver fra eksamen, vil du blive registreret for et eksamensforsøg og får adgang til at tilmelde dig reeksamen. Se også punktet Eksamenstil- og afmelding i venstremenuen.

Hvad er eksamenssnyd, og hvad er konsekvenserne?

Aarhus Universitet har udarbejdet denne pjece, der forklarer hvad eksamenssnyd er, samt giver eksempler på eksamenssnyd. Husk: er du det mindste i tvivl om reglerne for eksamenssnyd, så spørg din underviser, din vejleder eller din eksaminator.

Konsekvenser af eksamenssnyd

Du skal løbende holde dig orienteret om dit fagområdes traditioner og videnskabsetiske regler. Brud på disse er en alvorlig sag og kan være så alvorlige, at de må behandles som eksamenssnyd.

Konsekvenserne af eksamenssnyd kan læses i Regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende. Forsøg på eksamenssnyd behandles efter reglerne om eksamenssnyd, uanset om forsøget lykkes eller ej, eller om du har haft til hensigt at snyde. Regler om eksamenssnyd finder anvendelse uanset eksamensform.

Find mere information i venstremenuen under "Eksamenssnyd".

Under eksamen

Hvordan får jeg teknisk support ved hjemmeopgaver?

Kontakt Aarhus BSS IT-support
Mail: bss.it@au.dk
Tlf. 87150933

Se åbningstider for Aarhus BSS IT-support.

Alternativt kan du kontakte WISEflow-supporten direkte:
Margit Grønborg
Mail: bss.it@au.dk
Direkte telefon: 2166 9688 

BEMÆRK:
Hvis der opstår problemer med upload og aflevering i WISEflow i forbindelse med en hjemmeopgave, skal du sende din besvarelse til følgende mail: bss.exam@au.dk. 

Besvarelsen skal sendes inden afleveringsfristens udløb, og den skal overholde krav til filformat og –størrelse. Se også beskrivelsen af format/størrelse i nedenstående FAQ.

Hvis du har sendt din besvarelse til mailen bss.exam@au.dk, skal du samtidig søge om dispensation til at få din besvarelse sendt til bedømmelse. Du skal søge via selvbetjeningen på mitstudie.au.dk under ”Ansøgninger”.

Bemærk at selv om du har sendt din besvarelse til mailen bss.exam@au.dk inden fristen, er det ikke en garanti for, at din ansøgning kan imødekommes.

Hvordan får jeg teknisk support ved stedprøver?

Hvis du oplever problemer i forbindelse med en stedprøve, skal du kontakte eksamenstilsynet i lokalet.

BEMÆRK:
Du skal henvende dig til eksamenstilsynet i god tid inden afleveringsfristen.

I hvilket format skal jeg aflevere?

(Ikke relevant ved FLOWlock-eksamener WO/WOMC)

Selve opgavebesvarelsen skal afleveres i PDF-format (én samlet PDF-fil), mens bilag og supplerende materiale kan afleveres i andre filformater. De tilladte maksimale filstørrelser er: 200 MB for den samlede PDF-fil og 5 GB i alt for bilag og supplerende materiale.

Du kan finde en vejledning til, hvordan du laver din besvarelse til PDF  under Digital Eksamen > Vejledninger > Hvordan laver jeg min besvarelse til PDF i venstremenuen.

BEMÆRK: Vær omhyggelig når du uploader din opgavebesvarelse. Der er desværre eksempler på studerende, der ved en fejl kommer til at uploade en forkert fil. Konsekvensen er, at man ikke får bedømt sin eksamensopgave og bruger et eksamensforsøg.

Hvordan laver jeg min eksamensbesvarelse til PDF?

Læs mere om, hvordan du laver din besvarelse til PDF under Digital Eksamen > Vejledninger > Hvordan laver jeg min besvarelse til PDF i venstremenuen.

Hvordan fjerner jeg skjulte personlige oplysninger fra min besvarelse?

Din besvarelse kan indeholde skjulte personlige oplysninger, som automatisk bliver gemt under filens metadata. Du kan læse mere om metadata og hvordan du evt. fjerner de skjulte personlige oplysninger fra din besvarelse i denne vejledning.

Bemærk: Det vil ikke have nogen indflydelse på bedømmelsen af din besvarelse, hvis du undlader at fjerne disse oplysninger.

Aflevering af din besvarelse i WISEflow

Din eksamensbesvarelse skal være afleveret i WISEflow, inden sluttidspunktet er overskredet. Det er vigtigt, at du i god tid (ca. 10 minutter inden) får genereret én samlet PDF-fil af din besvarelse og påbegynder afleveringen, da eksamensflowet lukker præcis ved eksamenstidens udløb.

Ved aflevering af din besvarelse skal du være opmærksom på følgende:

 • Gå i gang med at uploade din besvarelse i god tid. Filstørrelse og din internetforbindelse har betydning for, hvor lang tid det tager at uploade din besvarelse.
 • Vær opmærksom på, at WISEflow automatisk logger af, hvis siden har været åben over længere tid. Det kan derfor være nødvendigt, at du logger på WISEflow igen, inden du kan aflevere din besvarelse. 
 • Husk at der kan være felter, der skal udfyldes på omslaget, inden du kan aflevere din besvarelse.
 • Tjek at det er den korrekte fil, du har uploadet, inden du klikker på knappen Klik her for at aflevere
 • Din aflevering er først gennemført, når du har klikket  på knappen Klik her for at aflevere.  
 • Husk at klikke på knappen Tilsend kvittering, efter du har afleveret.
 • Husk at hvis du under eksamen finder ud af, at du ønsker at undlade at aflevere / aflevere blankt, skal du klikke på knappen Aflevér blank og ikke uploade noget.   

Må jeg bruge internettet ved stedprøver?

Ved alle digitale prøver er der internetadgang, som du skal bruge til at hente eksamensopgaven samt uploade besvarelsen. (Det er derfor vigtigt, at du afprøver, at du kan forbinde din computer til det trådløse netværk Eduroam i god tid før eksamen.)

Det er tilladt at benytte internettet til informationssøgning, hvis eksamensformen tillader det. (Ved WOA, WOMC og WO-prøver er det ikke tilladt at anvende internet under selve prøven.)

Du må ALDRIG kommunikere med nogen i eller uden for eksamenslokalet. Det betyder, at alle kommunikationstjenester og fildelingstjenester (mobiltelefon, e-mail, Messenger, Skype, Dropbox etc.) SKAL være slukket under hele opholdet i eksamenslokalet.

Hvad hvis min computer svigter?

Computeren er dit ansvar, og AU kan ikke være behjælpelig med teknisk assistance eller stille en reservecomputer til rådighed under eksamen.

Hvor finder jeg mit løbenummer ved anonymiserede eksamener?

En række eksamener ved Aarhus BSS afvikles som helt anonyme eksamener, hvor bedømmer ikke kan se dit navn eller studienummer i WISEflow men kun et vilkårligt flow-løbenummer.

Ved disse eksamener kan du se dit flow-løbenummer ved at klikke på knappen Se omslaget i flowet efter eksamen er gået i gang. 

Ved FLOWlock-eksamener fremgår flow-løbenummeret af sidehovedet i FLOWlock-browseren og indsættes automatisk på alle sider af din besvarelse.

Kan jeg vælge at skrive i hånden til en digital eksamen?

Nej, prøverne foregår digitalt (medmindre en specifik eksamen giver tilladelse til at aflevere håndskrevne grafer og figurer). 

Hvordan digitaliserer jeg håndskrevne bilag?

Ved digitale eksamener har du mulighed for at digitalisere håndtegnede grafer, figurer, illustrationer osv. og vedhæfte disse til din besvarelse. Digitaliseringen kan foregå ved hjælp af:

 • det indbyggede kamera i computeren
 • et eksternt webkamera
 • en håndholdt scanner


Det digitaliserede materiale vedhæftes som supplerende materiale eller indsættes i din besvarelse.

Ved FLOWlock-eksamener skal du bruge den indbyggede funktionalitet i FLOWlock til at aktivere et indbygget eller et eksternt tilsluttet webkamera og tage billeder af dine bilag (her kan du ikke anvende en scanner). Du kan også bruge det indbyggede tegneværktøj til at lave frihåndstegninger.  Inden eksamen kan du afprøve såvel webkameraet som tegneværktøjet i demoflowet til FLOWlock.

Læs mere om digitalisering af bilag i denne vejledning.  

Ved enkelte FLOWassign-eksamener er der mulighed for at aflevere håndskrevne bilag. Følg eksamensvagternes anvisning.

Hvordan afleverer jeg blankt?

Hvis du under en stedprøve eller ved en hjemmeopgave beslutter dig for, at du alligevel ikke ønsker at aflevere en besvarelse, skal du klikke på knappen ”Aflevér Blankt” i WISEflow og ikke uploade noget.

Det vil blive registreret i systemet, at du ikke har ønsket at aflevere en besvarelse, og du vil blive registeret for et eksamensforsøg. I Selvbetjeningen vil du kunne se et FE (forladt eksamen) ud for prøven.

Hvis du er tilmeldt en stedprøve, som du på forhånd beslutter dig for ikke at deltage i, kan du enten afmelde dig rettidigt eller udeblive fra eksamen. Hvis du udebliver fra eksamen, vil du blive registreret for et eksamensforsøg og får adgang til at tilmelde dig reeksamen. Se også punktet Eksamenstil- og afmelding i venstremenuen.

Brug af oplæsningsprogrammer

Hvis du har behov for at anvende oplæsningsprogrammer i forbindelse med eksamensopgaven, der udleveres i WISEflow, skal du:

1) Downloade eksamensopgaven til din egen computer og

2) herefter åbne filen med Adobe Acrobat Reader.

Hvad sker der, hvis netværket svigter under en FLOWlock eksamen?

Hvis netværket svigter i løbet af en FLOWlock-stedprøve, vil WISEflow bede dig gemme en lokal krypteret version af din opgave på din computer. Hvis nettet ikke er tilgængeligt, når eksamen slutter, skal du kontakte eksamenstilsynet. De kan ved hjælp af et netkabel i eksamenslokalet hjælpe dig med at aflevere den kopi af eksamensbesvarelsen, som du har gemt på din computer.

Læs mere om, hvad der sker, hvis internetforbindelsen forsvinder under eksamen i denne vejledning.

Efter eksamen

Hvornår er min eksamensbesvarelse afleveret korrekt?

Din besvarelse er afleveret korrekt, når du har uploadet og afleveret din besvarelse i WISEflow, inden eksamenstiden er overskredet.

Husk at klikke på knappen "Klik her for at aflevere". Det er ikke tilstrækkeligt blot at uploade besvarelsen.

Når du har afleveret din eksamensbesvarelse i WISEflow, kan du bede WISEflow om at sende dig en kvittering ved at klikke på knappen "Tilsend kvittering". Du modtager herefter en mail med en bekræftelse på, at din eksamensbesvarelse er afleveret korrekt. Gem denne kvittering.

Hvem kan jeg kontakte efter eksamen?

Hvis du har spørgsmål til din opgaveaflevering, f.eks. hvis du har opdaget, at der er gået noget galt med afleveringen af din eksamensbesvarelse, kan du tage kontakt til BSS Student Services. Du finder kontaktoplysninger til BSS Student Services her

Kan jeg se min eksamensbesvarelse efter aflevering?

Kort efter aflevering af din eksamensbesvarelse vil du kunne se, hvad du har afleveret inde i eksamensflowet (Dette gælder dog ikke ved multiple choice-eksamener). Du går blot ind i det aktuelle flow, hvor du dels kan se, hvornår du har afleveret, og dels se og downloade din besvarelse. På et senere tidspunkt kan du evt. se feedback fra bedømmerne, hvis de har valgt at dele deres kommentarer med dig.