Eksamensreglement

Som studerende på Aarhus Universitet er du forpligtet til at holde dig orienteret om de gældende regler for prøver. 

Følg linket til Juridiske regler for uddannelser og studerende ved AU, og find afsnittet 'Eksamen, censur'. Her finder du bl.a. links til regler om eksamen, eksempelvis:

  • Eksamensbekendtgørelsen
  • Censorbekendtgørelsen
  • Karakterskalabekendtgørelsen
  • Regler om tilsynsprøver ved Aarhus Universitet

Retningslinjer for at medbringe egne lovsamlinger til mundtlig eksamen

Du kan finde retningslinjer for at medbringe egne lovsamlinger til mundtlig eksamen på denne side på studieportalen.