Henvisninger ved skriftlige eksamener

Det er i forbindelse med de skriftlige eksamener overordentligt vigtigt, at du påfører henvisninger til, hvorfra du har dit materiale, hvis du direkte citerer eller lægger dig tæt op ad sproglige formuleringer fra pensum eller andet materiale. Dette gælder også, hvis du benytter materiale, der er udviklet i samarbejde med andre studerende i en læsegruppe. Anfør i så tilfælde i en parentes eller en note, at ”dette afsnit er gengivet efter noter udviklet i min læsegruppe” e.l. eller referer til diskussioner o.l. i pensum med angivelse i stil med ”Hansen Jensen, Statsforfatningsret, s. 17”. Det er vigtigt, fordi du dermed garderer dig bedst muligt mod risikoen for at blive anklaget for plagiering (og dermed eksamenssnyd). Det plagieringskontrolsystem, som Wiseflow indeholder, vil nemlig fange sproglige overensstemmelser, men blot du henviser til dit materiale, vil dette ikke komme til at ligge dig til last.