Eksamen

Hvert fag afsluttes med en eksamen, og du er automatisk tilmeldt eksamen i forlængelse af undervisningen. Som studerende på jura deltid følger du samme eksamensplan og eksamensform som studerende på fuldtidsuddannelsen.

Som studerende på jura deltid vil du ikke automatisk blive udmeldt af et modul, hvis du har brugt tre eksamensforsøg i et fag. Hvis du har eksamensret til andre fag i et eller flere moduler, kan du fortsætte med disse fag på modulet. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke kan færdiggøre hele modulet og uddannelsen, hvis du har brugt tre eksamensforsøg i et fag og ikke får tildelt et fjerde forsøg. 

Ifølge universitetets regler har du ret til at aflægge eksamen i 2 år efter, at undervisningen er afsluttet i det enkelte fag i modulet. 

Afmelding af eksamen

Hvis du ønsker at melde fra til eksamen, skal du selv gøre det via selvbetjeningen op til 14 dage før eksamen. 

Du kan som studerende på jura deltid rettidig afmelde en eksamen senest 7 dage, før eksamen afholdes.

  • Eksempel: hvis din eksamen ligger på en torsdag, skal du senest melde fra torsdag i ugen før.
     
  • Hvis eksamen løber over flere dage, regnes fristen for afmelding fra 1. eksamensdag. Hvis en mundlig eksamen afholdes på forskellige datoer, regnes afmeldingsfristen fra den 1. eksamensdato.

Når du ikke fristen 14 dage før via selvbetjeningen, kan du senest 7 dage før eksamen afmelde dig ved at skrive en mail til Bente Østergaard Hansen på bachelor.bss@au.dk