Undervisningstilmelding - kandidatfag

Tilmeldingsperiode for valgfag

Forårsfag: Tilmeld dig 1.-5. november 
Efterårsfag: Tilmeld dig 1.-5. maj

Valgfag og fagklynger

Find de fag, der udbydes på din uddannelse, i AU kursuskatalog. Du kan afgrænse din søgning ved at vælge din ’Uddannelse’ og ’Periode’.

Inden du vælger fag, skal du orientere dig om sammenfald af timer og eksamener på fagene. Det kan du gøre enten ved hjælp af fagklynger, eller ved selv at tjekke for undervisnings- og eksamenssammenfald i hhv. skema og eksamensplan vedrørende de obligatoriske skriftlige eksamener. Eksamensdatoer for valgfagene (både mundtlige og skriftlige) besluttes, når undervisningen er i gang. For de mundtlige valgfag vil det enkelte undervisningshold som udgangspunkt få fastlagt tre eksamensdatoer (kan afhænge af holdets størrelse). Disse tre datoer skal som udgangspunkt placeres i tre perioder for at sikre den fornødne fleksibilitet. Du har derved selv mulighed for at planlægge dig ud af eksamenssammenfald ved at placere dine eksaminer i hver af de tre perioder.

Fagklynger
Time- og eksamensplanerne er planlagt, så der som udgangspunkt ikke er sammenfald af timer og/eller eksamener inden for fagklyngen, mens der kan forekomme sammenfald af timer og/eller eksamener mellem fag fra forskellige fagklynger. Sammenfald i eksamener vil dog i reglen kunne undgås vedrørende de mundtlige eksamener.

Efter tilmeldingsfristen kan der desværre forekomme løbende ændringer i skemaerne, der forårsager undervisnings-og/eller eksamensoverlap.

Du kan frit vælge fag i den fagklynge, som passer bedst ind i dit studieprogram. Fagklyngeoversigten for efteråret 2024 finder du her.

Valgfag fra forskellige fagklynger
Såfremt du ønsker at vælge fag fra forskellige fagklynger, skal du være meget opmærksom på, at du risikerer, at der kan være undervisnings-/eksamenssammenfald. Inden du tilmelder dig fag fra forskellige fagklynger, er det derfor vigtigt, at du tjekker:

 • Undervisningssammenfald i efteråret 2024 i timetable.au.dk – det kan du tjekke fra den 24. april.
 • Skriftlige eksamener på obligatoriske fag i efteråret 2024 - du kan tjekke for eksamenssammenfald i eksamensplanen fra den 24. april.
 • Mundtlige eksamener - som ovenfor beskrevet fastlægger det enkelte undervisningshold tre eksamensdatoer (kan afhænge af holdets størrelse). Disse tre datoer skal som udgangspunkt placeres i tre perioder for at sikre den fornødne fleksibilitet ved eksamensplanlægningen. Du har derved selv mulighed for at planlægge dig ud af eksamenssammenfald ved at placere dine eksamener i hver af de tre perioder.

Hvis du sammen med dit valgfag skal have et obligatorisk fag, skal du også huske at tjekke, om der er overlap mellem det obligatoriske fag og valgfaget. Det kan du ligeledes gøre i MyTimetable.

Du skal være særligt opmærksom på, at dit valg af fag er bindende, og at du har ansvaret for, at der ikke er undervisnings-/eksamenssammenfald ved valg af fag uden for fagklynger.

Trin for trin guide til tilmelding

 1. Find de valgfag, der udbydes på din uddannelse, i AU kursuskatalog. Du kan afgrænse din søgning ved at vælge din ’Uddannelse’ og ’Periode’.
 2. Du skal nu vælge, hvilke valgfag du ønsker at blive tilmeldt. Tilmelding til valgfag er bindende. Det betyder, at du efter tilmeldingsfristens udløb ikke kan afmelde dig eller ændre i de valgfag, som du har tilmeldt dig, medmindre du søger og får en dispensation fra studienævnet.
 3. Log på mitstudie.au.dk – find direkte link til studieselvbetjening (STADS) – tilmeld dig valgfag. Gå til ’Undervisning’ -> ’Tilmeld’. Her finder du en tilmeldingsblanket med en liste over mulige valgfag.
 4. Du skal kun tilmelde dig de valgfag/ECTS, som du ønsker at tage i det kommende semester (og du har plads til i dit studieprogram). Hvis du f.eks. mangler 10 ECTS, så kan du kun tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS. Du skal ikke tilmelde dig valgfag, hvis du skal på udveksling. Hvis du ønsker at følge valgfag samtidig med et projektorienteret forløb, Summer University eller gæstefag på anden uddannelsesinstitution kan du tilmelde dig det ønskede antal valgfag/ECTS.
 5. Du skal angive ”1” ved hvert valgfag, du ønsker at blive tilmeldt.
 6. Fordelingen af valgfag er endelig den 22. maj 2024. Du tjekker dine tilmeldinger i studieselvbetjeningen STADS under ‘Undervisning –> ’Vis til- og afmeldinger’. Der kan ske ændringer i tildeling af valgfagene helt frem til den 22. maj 2024. Hvis du f.eks. i første omgang har tilmeldt dig tre valgfag, og du nu kun kan se to valgfag i tilmeldingsoversigten, skyldes det, at du ikke har fået en plads på alle ønskede valgfag i første tilmeldingsrunde. Du kan tilmelde dig et tredje valgfag i den anden tilmeldingsrunde.
 7. Anden tilmeldingsrunde afvikles den 23.– 26. maj. Her kan du tilmelde dig valgfag med ledige pladser. Når fordelingen af valgfag er endelig, skal du herefter igen tjekke, om du har fået plads på de ønskede antal fag i studieselvbetjeningen STADS. 

Pladsfordeling

Overstiger antal tilmeldinger til et fag det antal pladser, der er på faget, vil pladserne blive fordelt, ud fra hvem der har bestået flest ECTS (anciennitet).

Der er deltagerbegrænsning på alle fag, også på de obligatoriske fag Skatteret og Civilproces. Hvis der er flere tilmeldte studerende end antal pladser, vil pladserne blive fordelt efter anciennitet.

Får du ikke plads på et eller flere fag, skal du tilmelde dig i 2. tilmeldingsrunde.

Hvis du eksempelvis i første omgang har tilmeldt dig 3 fag, og du nu kun kan se 2 fag i din tilmeldingsoversigt, er det fordi, du ikke har fået en plads på alle ønskede fag i første tilmeldingsrunde. Det betyder, at du får mulighed for at tilmelde dig et 3. fag i en ny tilmeldingsperiode.

Afmelding af valgfag

Alle studerende, der er blevet tilmeldt deres ønskede fag, er bundet af deres valg. Det vil sige, at efter tilmeldingsfristens udløb kan tilmeldte valgfag ikke afmeldes eller udbyttes, og valgfaget udgør en bindende del af dit studieprogram.  

Når du er er tilmeldt et fag, kan dette derfor kun frameldes igen, hvis det pågældende semester i stedet skal bruges til: 

 • Projektorienteret forløb (praktik)
 • Udvekslingsophold
 • Optagelse som gæstestuderende ved andre uddannelser/uddannelsesinstitutioner
 • Deltagelse i procedurekonkurrencer
 • Optagelse på Elitemodulet på cand.jur.-uddannelsen

Dispensation til framelding 

Hvis ingen af de 3 ovennævnte frameldingsårsager gør sig gældende for dig, kan studienævnet give tilladelse til at framelde eller udskifte valgfag, såfremt der foreligger usædvanlige forhold, der konkret vurderes at have indflydelse på din mulighed for at gennemføre faget. Du søger om dispensation via mitstudie.au.dk.

Fornyet holdplads

Hvis du tidligere har været tilmeldt et kursusfag og ønsker at få en fornyet holdplads på samme fag, skal du i tilmeldingsperioden udfylde blanketten fornyet holdplads elektronisk og sende den til Tina Aronro: kandidat.bss@au.dk. Du tildeles fornyet holdplads, hvis der stadig er ledige pladser efter 2. tilmeldingsperiode.

Hvis du ikke får tildelt fornyet holdplads, eller hvis du blot ønsker at aflægge eksamen i et tidligere tilmeldt kursusfag uden at følge undervisningen, bedes du kontakte kandidat.bss@au.dk for adgang til kursusfagets Brightspace-side.

Til studerende som ikke har en bacheloruddannelse fra AU eller har holdt pause mellem bachelor- og kandidatuddannelsen

Tildelingen af pladser vil foregå efter først-til-mølle princippet og et vil være muligt at tilmelde sig et fag så længe der er ledige pladser på faget. Når et fag er fyldt op vil det ikke længere være muligt at tilmelde sig det pågældende fag.

Så snart planen for tilmelding til fag er på plads, bliver fristen for tilmelding annonceret her. Vær dog opmærksom på, at man først kan tilmelde sig fag, når man er indskrevet som studerende.

 • Tilmelding til fag i efterårssemesteret: 14. - 18. august 2024

Der kan løbende komme ledige pladser på fagene.

Det er vigtigt at du er vigtigt du tager højde for fagklynger, time- og eksamensoverlap inden du tilmelder dig

Du kan læse mere om kandidatseminarerne i kursuskataloget, og ved spørgsmål kan du kontakte kandidat.bss@au.dk 

Du bliver ikke automatisk tilmeldt de obligatoriske fag Skatteret og Civilproces, og du skal således også selv angive, om du ønsker at blive tilmeldt et eller begge af disse fag. Vær opmærksom på, at de to fag frit kan placeres på første, andet eller tredje semester af uddannelsen. 

Der er deltagerbegrænsning på alle fag, også på de obligatoriske fag Skatteret og Civilproces. Hvis der er flere tilmeldte studerende end antal pladser, vil pladserne blive fordelt efter anciennitet.

Du kan læse om kandidatfagene i kursuskataloget

Hvis du har spørgsmål til tilmeldingen kan du kontakte kandidat.bss@au.dk 

Eftertilmelding/hvis du ikke har fået det ønskede antal fag efter 2. tilmeldingsrunde

Hvis du ikke har fået det ønskede antal fag i første eller anden runde, ikke har fået tilmeldt dig undervisning eller hvis du netop er blevet optaget på uddannelsen med vinterstart, har du mulighed for at tilmelde dig i en senere tilmeldingsrunde.

Tildelingen af pladser vil foregå efter først-til-mølle princippet og det vil være muligt at tilmelde sig et fag så længe der er ledige pladser på faget. Når et fag er fyldt op vil det ikke længere være muligt at tilmelde sig det pågældende fag.

Der kan løbende komme ledige pladser på fagene.

Det er vigtigt, at du tager højde for fagklynger, time- og eksamensoverlap inden du tilmelder dig.

Eftertilmelding til fag i forårssemesteret
Du har mulighed for at tilmelde dig fag via studieselvbetjeningen på mitstudie.au.dk fra den 12. – 15. januar 2024

Eftertilmelding til fag i efterårssemesteret
Du har mulighed for at tilmelde dig fag via studieselvbetjeningen på mitstudie.au.dk fra den 14. - 18. august 2024.

For exchange students

When choosing courses in the law programme, you need to make sure that classes or exams do not overlap.

Courses are divided into clusters, and no courses in the same cluster will have any overlapping classes or exam.

You are free to choose courses from different clusters, but in that case it is your own responsibility to check for:

 • Overlapping classes in timetable.au.dk – available from 23 April
 • Written exams - you can find information on overlapping exams in the exam schedule – available from 23 April
 • Oral exams - sign up for exam dates via the lists in your courses' Brightspace group. Dates in December are usually available.

Vigtige datoer

 • 15. april: Kursuskataloget åbner
 • 23. april: Skema for efteråret 2024 offentliggøres
 • 23. april: Eksamensplaner for vinter 2024 offentliggøres
 • 1.-5. maj: Tilmeld dig fag 
 • 31. maj: Du har adgang til dit individuelle skema

Kontakt

Hvem kan hjælpe mig, hvis jeg har brug for vejledning om valgfag?
Kontakt Studievejledningen for Jura

Hvem kan hjælpe mig, hvis jeg har problemer med tilmeldingsblanketten?
Skriv til Aarhus BSS’ studieadministration: kandidat.bss@au.dk