Rankings

Siden 2007 og frem er der indtil videre udarbejdet skematiske opgørelser over de givne karakterer for hhv. bachelorprojekter, kandidatspecialer og for samlede uddannelser ved Aarhus BSS og på Aarhus Universitet. 

Find alle opgørelserne under 'Karakterstatistik' ved Aarhus BSS og AU