Fleksibel master i jura

Hvad er en fleksibel master i jura

En masteruddannelse tilrettelagt som et fleksibelt forløb er en personlig tilrettelagt uddannelse på kandidatniveau som i et vist omfang rummer mulighed for at skræddersy sit eget uddannelsesforløb. Forløbet sammensættes af uddannelseselementer fra eksisterende uddannelser og afsluttes med et afgangsprojekt. Formålet med uddannelsen er kompetenceudvikling på videnskabeligt niveau, som gør voksne i stand til at varetage højt kvalificerede funktioner i virksomheder, institutioner mv.

Optagelse på uddannelsen forudsætter ansøgning om optagelse på et forudgående vejledningsforløb. I modsætning til andre masteruddannelser reguleres det fleksible forløb ikke af en studieordning. Det reguleres i stedet af en personlig uddannelsesplan som udarbejdes under vejledningsforløbet. Du kan læse mere om Master som fleksibelt forløb.

Ved Juridisk Institut kan du sammensætte en individuel masteruddannelse inden for f.eks. et af nedenstående områder:

 • International Law
 • Erhvervsmiljøret
 • Skatte- og afgiftsret
 • Sundheds- og socialret
 • Menneskerettigheder og den 3. verden
 • Markedsret    

Målgruppe

Uddannelsen er rettet mod ansøgere der har brug for en masteruddannelse inden for et fagområde ved Aarhus Universitet hvor der ikke i forvejen udbydes en relevant reguleret masteruddannelse.

Uddannelsen kan desuden være en mulighed for ansøgere som i forvejen har bestået nogle enkeltfag i en kandidatuddannelse og ønsker at afslutte disse med et afgangsprojekt. Det er en betingelse, at enkeltfagene udgør en faglig og kompetencemæssig sammenhængende helhed og at uddannelsesforløbet rummer en faglig progression.

Adgangskrav

Du skal søge om optagelse på et vejledningsforløb, før du kan blive optaget på selve uddannelsesforløbet. For at blive optaget på vejledningsforløbet skal du have gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse på minimum følgende niveau:

 • en mellemlang videregående uddannelse
 • en bacheloruddannelse
 • en kandidatuddannelse
 • en diplomuddannelse gennemført som et bekendtgørelsesreguleret forløb


Der kan stilles krav om, at din adgangsgivende uddannelse skal have en bestemt faglig retning.

Det er et ufravigeligt krav, at du skal have mindst to års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Opbygning af den individuelle uddannelse

En fleksibel master er et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb, som afsluttes med et afgangsprojekt. Uddannelsen vægter i alt 60 ECTS-point.

Masteruddannelsens indhold fastlægges i en individuel uddannelsesplan.

Uddannelsen består af følgende elementer:

·       Et indledende og obligatorisk vejledningsforløb hvor uddannelsesplanen udarbejdes af dig i samarbejde med og efter forudgående vejledning af en underviser på Juridisk Institut.

·       Uddannelseselementer på kandidatniveau. Der stilles krav om indre sammenhæng mellem fagene, faglig progression mv.

·       Et skriftligt afgangsprojekt inden for uddannelsens hovedemne som afsluttes med en mundtlig prøve og bedømmes med ekstern censur og karakter.

Et eksempel på opbygningen af en individuel uddannelsesplan ved Juridisk Institut:

·       4 kandidatfag à 10 ECTS point

·       Et afsluttende afgangsprojekt med vægten 20 ECTS point inden for uddannelsens hovedemne

Afgangsprojekt

Sidetal (En normalside = 2400 anslag)

Mundtlig prøve (incl. vurdering og meddelelse af resultat)

15 ECTS

Maks 30 normalsider

30 minutters varighed

20 ECTS

Maks 40 normalsider

30 minutters varighed

25 ECTS             

 Maks 45 normalsider   

30 minutters varighed

30 ECTS

Maks 50 normalsider

30 minutters varighed

Arbejdsbelastning

Masteruddannelserne tilrettelægges så det er muligt for studerende at kombinere uddannelse og job. En fleksibel master stiller store krav til de studerendes selvstændighed, da man ikke følger et egentligt hold.

Arbejdsbelastningen er individuel og afhænger af, hvordan man skruer uddannelsen sammen. Den samlede uddannelse er normeret til 60 ECTS-point, hvilket svarer til en fuldtidsuddannelse i et år. Juridisk master som fleksibelt forløb skal gennemføres på maks. 6 år.

Deltagerbetaling

Et eksempel på deltagerbetaling for en masteruddannelse som fleksibelt forløb i jura i efteråret 2020:

 • Vejledningsforløb kr.:                                       4.300,-
 • Kandidatfag 4 fag á kr. 9.000,- i alt kr.:          36.000,-
 • Afgangsprojekt med vægten 20 ECTS kr.:       20.000,-

Det er uvist pt., hvorvidt der vil blive prisændringer i foråret 2023 og fremefter.

Følg link til informationer om deltagerbetaling for kandidatfag ved BSS.

Ansøgning

Der er ansøgningsfrist til et obligatorisk vejledningsforløb 2 gange årligt henholdsvis den 1. september og den 1. februar. Såfremt du bliver optaget til et vejledningsforløb, så er det med henblik på at udarbejde en individuel uddannelsesplan og følge undervisning et halvt år senere. 

Deltagerbetaling for vejledningsforløbet er kr. 4.300. 

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Susanne Jacobsen for flere informationer.

Mail: suj@au.dk

Tlf.: 8715 2807

Telefonisk træffes jeg normalt: mandag, tirsdag og fredag kl. 10-12.