Undervisningstilmelding - bachelorfag

Tilmeldingsperiode

 • Tilmelding til fag i efterårssemestret: 1.-5. maj
 • Tilmelding til fag i forårssemesteret: 1.-5. november

Obligatoriske fag

Følger du et normeret studieprogram, tilmeldes du automatisk de obligatoriske fag (undervisning og eksamen) på det semester, du er kommet til.

Følger du ikke et normeret studieprogram, skal du selv sørge for at tilmelde dig de obligatoriske fag. Dette gælder både undervisning og eksamen. Du tilmelder dig ved at sende en mail til Studieadministrationen indenfor tilmeldingsperioden, email: bachelor.bss@au.dk.
Tilmeldingsperioden for de obligatoriske fag følger tilmeldingsperioden for de valgfrie fag (1.-5. maj og 1.-5. december).

Valgfag deadlines og tilmelding

På 5. semester skal du også have valgfag, dem skal du selv tilmelde dig.

 • Hvornår: Tilmelding til fag i efterårssemestret skal ske fra  1.-5. maj.
 • Hvordan:
  • Log på mitstudie.dk – find direkte link til studieselvbetjening (STADS)  – tilmeld dig fag.  Gå til -> ’Undervisning’ -> ’Tilmeld’. Her vil du finde en tilmeldingsblanket med en liste over dine mulige fag.
  • Du skal angive ”1” ved hvert fag, du ønsker at blive tilmeldt.

Valgfagene på 5. semester

 • Retssociologi eller Retshistorie: Du skal selv tilmelde dig undervisningen i ét af de to valgfag fra 1.-5. maj.
  Bemærk at der maksimalt er plads til ca. 170 studerende på hvert af fagene. Hvis der er flere tilmeldte studerende end pladser, vil pladserne blive fordelt ved lodtrækning. 
 • Obligationsretlige valgfag: Du skal yderligere tilmelde dig ét blok 1-fag og ét blok 2-fag: 
  • De Obligationsretlige valgfag, blok 1: Studerende skal selv tilmelde sig undervisningen fra 1.- 5. maj
  • De Obligationsretlige valgfag, blok 2: Studerende skal selv tilmelde sig undervisningen fra 1.-5. maj

Fornyet holdplads

Hvis du tidligere har været tilmeldt et bachelorfag og ønsker at få en fornyet holdplads på samme fag, skal du sende en dispensationsansøgning til Bente Østergaard Hansen: bachelor.bss@au.dk 

Når ansøgningen er behandlet, modtager du svar på din AU mail (din studiemail).

Kontakt

Hvem kan hjælpe mig, hvis jeg har brug for vejledning om valgfag?
Kontakt Studievejledningen for Jura

Hvem kan hjælpe mig, hvis jeg har problemer med tilmeldingsblanketten?
Skriv til Aarhus BSS’ studieadministration: bachelor.bss@au.dk