Processpil

Processpil er juridiske konkurrencer i procedure. Deltagerne får udleveret en fiktiv sag og skal herefter udarbejde processkrifter og efterfølgende deltage i mundtlige procedurer.

Omfanget varierer afhængig af konkurrencen, men alle er enige om, at det er en god og anderledes måde at få juraen ind under huden på. Samtidig er det også en god måde at lære andre studerende at kende.

Du får en kompetent vejledning og er ikke overladt til dig selv, du lærer at procedere for et kompetent dommerpanel, og ikke mindst indgår du i et team og får nogle rigtig gode oplevelser med dine medstuderende og vejledere.

Deltagerne i processpillene kan desuden benytte retssalen på Juridisk Institut til at træne og simulere retssager i.


Vis Moot

 • Vis Moot er et internationalt processpil med deltagelse af over 300 universiteter fra hele verden.
 • Gorrissen Federspiel er samarbejdspartner for Vis Moot processpillet.
 • Processpillet vedrører international køberet og involverer også altid voldgiftsretlige problemstillinger.
 • Det samlede forløb strækker sig over 2 semestre og inkluderer forberedelsen af en opgave, prøvekonkurrence (pre-moots) i New York og Europa og endelig den mundtlige forhandling i påskeugen i Wien.
 • Deltagerne i Vis Moot kan gå til eksamen i faget, som vægter med op til 40 ECTS.

Læs mere om Vis Moot

Hugo Sinzheimer Moot

 • Hugo Sinzheimer Moot er et EU-retligt processpil med deltagelse fra 13 universiteter i Europa.
 • Poul Schmith/Kammeradvokaten er samarbejdspartner for Hugo Moot processpillet.
 • Processpillet vedrører EU-arbejdsretlige emner, f.eks. hindringer for fri bevægelighed, diskrimination og ligebehandling, lovvalgsregler og fundamentale rettigheder. Faget foregår på engelsk.
 • Kurset ligger i forårssemesteret hvert år, og holdet udvælges i november. Deltagerne skal udarbejde processkrifter og deltage i mundtlige forhandlinger ved finalen. Deltagerne får vejledning af coaches fra instituttet og fra Poul Schmith/
  Kammeradvokaten.
 • Deltagerne kan gå til eksamen i faget. Det vægter op til 20 ECTS.

Læs mere om Hugo Sinzheimer Moot

Processpil i Skatteret

 • Skatteankestyrelsen og Aarhus Universitet arrangerer hvert år i samarbejde med Karnov Group og Danmarks Skatteadvokater et processpil i skatteret for AU-studerende, som er tilmeldt faget Skatteret eller har bestået dette.
 • Processpillet går ud på at føre en fiktiv sag ved Landsskatteretten, organiseret med en skriftlig og en mundtlig runde.

Læs mere om processpillet i Skatteret

Den Nordiske Procedurekonkurrence

 • Den Nordiske Procedurekonkurrence tager udgangspunkt i en case om krænkelse af en eller flere rettigheder efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.
 • Som deltager i konkurrencen vil du få erfaring med at skrive processkrifter og forberede en mundtlig procedure, som procederes for nordiske højesteretsdommere samt dommere fra Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. Deltagerne kommer fra hele Norden, og konkurrencen finder sted i en af de nordiske hovedstæder.
 • Deltagelse i Den Nordiske Procedurekonkurrence kan vægte op til 10 ECTS på kandidatuddannelsen og således overføres med samme vægt som et sædvanligt kursusfag.

Læs mere om den Nordiske Procedurekonkurrence

Praktiske oplysninger

 • Deltagerne i processpil kan i et vist omfang få et lokale til rådighed på instituttet
 • Instituttet har sin egen retssal, som deltagerne kan benytte.
 • Deltagerne kan anvende BSS's biblioteksfaciliteter på samme vilkår som instituttets ansatte.