Uddannelser


Jura er et stort studiested med lidt over 1.900 fuldtidsstuderende. Forskningen ved Jura tager udgangspunkt i de grundlæggende juridiske discipliner med særlig vægt på formueret, familie- og arveret, statsforfatningsret, forvaltningsret, folke- og EU-ret, procesret, strafferet, kriminologi, retslære, retshistorie og retssociologi.

På bacheloruddannelsen ligger de fleste fag fast, men derefter er frihedsgraden stor. Når du først har fået et solidt overblik over retssystemet og en metodisk indsigt, kan du på kandidatuddannelsen sammensætte dine egne fag ud fra en lang række af valgmuligheder. Du kan blandt andet tage på et udlandsophold, tage et projektorienteret forløb (praktik), eller du kan vælge at tage op til halvdelen af dine fag uden for Juridisk Institut. Fagene skal blot have samme faglige niveau som på Jura og have nærliggende betydning for juristens arbejde.