Bachelorprojekt

Generel information om bachelorprojekt

Om bachelorprojektet

 

Bachelorprojektet har et omfang på 10-20 ECTS og ligger på bacheloruddannelsens tredje år. Det præcise omfang fremgår af hver uddannelses studieordning.

Du skal gennem bachelorprojektet demonstrere evne til at formulere, analysere og bearbejde fagets problemstillinger inden for et fagligt afgrænset emne. Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Resuméet indgår i den samlede bedømmelse af din formuleringsevne i forbindelse med projektet.

Bachelorprojektet bedømmes efter 7-trins-skalaen under medvirken af en censor, der er beskikket af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Information om, hvordan bachelorprojekter forløber på din uddannelse, kan fås ved henvendelse til din studievejleder eller til din uddannelsesansvarlige. Se, hvem det er, under hhv. 'Studievejledning' og 'Kontakt' i menuen.

Tilmelding til bachelorprojekt

 

Din tilmelding til bachelorprojektet foregår via mitstudie.au.dk (som ved øvrige undervisningstilmeldinger).

Bachelorprojektet kan gennemføres i 5. eller 6. semester. Du skal derfor tilmelde dig bachelorprojektet ved undervisningstilmeldingen forud for det semester, hvor projektet skal gennemføres.

Aflevering af bachelorprojekt i Digital Eksamen

Du skal aflevere dit bachelorprojekt i Digital Eksamen (læs evt. mere under 'Eksamen' > 'Digital Eksamen'). 

Afleveringsfrist i Digital Eksamen
Bachelorprojektet skal afleveres senest:

  • Vintereksamen: 15. januar kl. 12.00 med bedømmelse senest 31. januar
  • Sommereksamen: 15. juni kl. 12.00 med bedømmelse senest 30. juni

Det er dit eget ansvar, at du afleverer dit bachelorprojekt i tide. Vi anbefaler derfor, at du i god tid inden afleveringsfristen uploader og afleverer dit bachelorprojekt. For sent afleverede bachelorprojekter bedømmes ikke.

Du kan allerede nu logge ind på eksamen.au.dk. Din eksamen vil være tilgængelig senest en uge før afleveringsfristen. Du kan finde relevant information vedrørende bachelorprojekter under eksamensinformationer i Digital Eksamen.

Afleveringsformat
Du skal som hovedregel aflevere dit bachelorprojekt som én samlet pdf-fil. Dog har du mulighed for at vedlægge bilag i andre formater, hvis det er nødvendigt.

Juridisk gældende aflevering
Bemærk, at den version af bachelorprojektet, der er afleveret i Digital Eksamen, er den juridisk gældende, og det vil derfor være denne version, der indgår i den samlede bedømmelse af bachelorprojektet.

I tilfælde af klagesager, vil det ligeledes være den afleverede version i Digital Eksamen, der er gældende.

Den studerende og vejlederen aftaler, hvorvidt der skal laves fysiske eksemplarer til censor, med-vejledere m.v.

Vejledning og support
Du kan finde svar på eventuelle spørgsmål under 'Eksamen' > 'Digital Eksamen'. 

Forside til bachelorprojekt
Bachelorstuderende er selv ansvarlig for at udarbejde en forside til bachelorprojektet. 
Forsiden skal indeholde navn og studienummer, vejleders navn og dato for aflevering. Derudover skal bachelorprojektet være forsynet med en titel på engelsk, også selvom den i forvejen har en dansk titel. 

Reeksamen

Hvis du ikke afleverer dit bachelorprojekt i tide eller ikke består, kan du aflevere et nyt bachelorprojekt til bedømmelse (reeksamen).

I perioden fra ordinært eksamensresultat til din reeksamen er der ikke krav om, at din vejleder tilbyder yderligere vejledning.

Tilmelding til reeksamen
Du skal selv tilmelde dig reeksamen på STADS Selvbetjeningen i tilmeldingsperioden, som du finder her på studieportalen under 'Eksamen' > 'Eksamenstilmelding og reeksamen'.

Afleveringsfrist for reeksamen

  • Vinter reeksamen: Senest 15. marts med bedømmelse senest 31. marts.
  • Sommer reeksamen: senest 15. august med bedømmelse senest 31. august.

Særligt for Kemi og Medicinalkemi

Informationsmøder

Der afholdes hvert år i september informationsmøder for alle 2. og 3. års kemi- og medicinalkemistuderende. Det er studievejlederen som holder oplæg om opbygningen af uddannelserne (specialiseringerne), sikkerhedskursus, sidefag, udlandsophold, bachelorkontrakter og valg/ønske af bachelorvejleder, samt anden vigtig information.

Møderne E19 er afholdt.


Oplæg fra informationsmøderne E19:

Posterdag: Student & Research Group Matchmaking Event

Hvert år i september planlægges en posterdag, hvor de forskellige forskningsgrupper præsenterer deres forskning for studerende. Dette arrangement foregår sideløbende både på Institut for Kemi, iNANO, Institut for Fysik og Astronomi samt Institut for Georscience.

Alle interesserede studerende er velkomne til at gå rundt og kigge og snakke med forskerne fra alle grupperne. Her kan man som studerende blive klogere på, hvor man kunne tænke sig at lave projekt (både bachelorprojekt, kemisk projekt og specialeprojekt).

Hvert år forud for dagen laves en lille booklet med nogle stikord om hver forksningsgruppe, og hvori det også angives på hvilken lokation man kan finde gruppens poster på posterdagen, så de studerende kan planlægge hvilke grupper, de vil snakke med.

Husk at der også står flere forskningsgrupper i Kemi ovre på iNANO.

Posterdagen i efteråret 2019 foregår fredag d. 20/9 kl. 13.30-17.00

Link til booklet 2019 

Man kan også læse mere om de forskellige forskningsgrupper her:

Ønskeskema til bachelorvejleder

Link til ønskeskema til bachelorvejleder forår 2020:  https://webforms.au.dk?form=1940

Deadline for indsendelse af ønsker er onsdag d. 2/10-19.

Gode råd

  • Roadmap for planlægning af bachelorprojekt
  • Rapportskrivning - tips fra Henrik Birkedal
  • Gode råd omkring bachelorprojektet fra Nina Lock, Jacob Becker-Christensen og Peter Hald