Forbered dig på en ny kultur

Forbered dig til dit ophold i udlandet

Meget skal forberedes, inden du rejser afsted. Du skal søge om optagelse, finde fag og bolig, booke tog- eller flybilletter, pakke og meget mere. Det er vigtigt at få styr på de praktiske forberedelser, men det er også godt at forberede dig mentalt på de ændringer, du kommer til at opleve i din hverdag. Her giver vi dig nogle konkrete råd til, hvordan du kan forberede dig på din nye hverdag. 

Hvad er kultur?

Kultur kan defineres som de værdier og det verdenssyn, man deler i den gruppe, man lever i, og som adskiller en gruppe mennesker fra en anden. Den kultur, som du lever i, kan siges at påvirke måden hvorpå du ser og er i verden - noget der ofte italesættes gennem udtrykket "At se gennem kulturelle briller". Du er således allerede formet og bliver formet af det miljø du er i; med dine venner, gennem hobbyer, ifm. uddannelse og rejser. Kultur er altså ikke nødvendigvis bundet til lande, selv om der er større kulturforskelle mellem Aarhus og Tokyo end Aarhus og Oslo.

Kulturchok

Når du rejser på udveksling, kommer din hverdag til at ændre sig. Det hele kan opleves som en rutsjebanetur og du kan opleve det, der kaldes kulturchok. 

Alle oplever rejsen forskelligt. Nogle har ingen nedture, andre starter med hjemve. Illustrationen af rutsjebaneturen giver dig alligevel en indikation af, hvilke følelser der kan opstå undervejs i dit studieophold, og at det tit sker i bølger.

Når du flytter til udlandet, ændres alle dine daglige rutiner – morgenmaden du spiser, ruten til undervisningen, dine medstuderende, dine undervisere, dine fritidsaktiviteter, sproget du hører rundt om dig og meget mere. For mange virker dette sjovt, nyt og spændende i starten, og de fleste suger alle de nye indtryk til sig. Alt er helt fantastisk, du oplever en masse, du aldrig har oplevet før. Måske møder du mange spændende mennesker fra andre kulturer. Det hele føles som en fantastisk ferie.

Efter et stykke tid, kan alle ændringerne dog virke svære, og nogle begynder at få hjemve. Følelsen af at være på ferie, bliver byttet ud med frustrationer over "hverdagen" i et nyt land. Måske sammenligner du alt omkring dig med Danmark, og måske synes du, at alt fungerer bedre netop dér. Du er måske træt af, at du aldrig finder dét du vil have hos købmanden, det kan være, at du savner rugbrød og det er måske svært at tale et andet sprog hele tiden og misforstå dine medstuderende, fordi i kommer fra forskellige kulturelle baggrunde. 

Det er dét, der kan kaldes kulturchok. Selv om det kan virke uoverskueligt og minde dig om devisen "ude godt hjemme bedst", så går det over. Det er vigtigt at huske på, at udveksling blot varer et semester eller to. Tiden går hurtigt, og før du ved af det, er du hjemme igen. Og så kan det være, at du pludseligt savner din hverdag i dit værtsland og oplever et kulturchok over Danmark. 

Hvordan kan jeg håndtere kulturchok?

Prøv at få det bedste ud af det - Byt ”ej, hvor mærkeligt!” ud med ”ej, hvor spændende!” eller ”ej, hvor interessant!”, hvis du ser eller oplever noget, der er anderledes. Prøv at tænke, at det ikke er bedre eller værre; det er blot anderledes.

Tal med nogen om det - Du kan fx snakke med andre udvekslingsstuderende - de oplever måske det samme som dig. Derudover kan du spørge lokalbefolkningen ind til de ting, der går dig på eller som du ikke forstå, fordi en dybere forståelse kan mindske frustrationerne. Du kan desuden undersøge, om dit værtsuniversitet har tilbud til udvekslingsstuderende – f.eks. counseling services.

Studenterlinjen.dk er også åben for dig, og du kan chatte anonymt.

Find dig en hobby - Måske er det tid til at dyrke en ny sport eller tage et kursus i keramik? Eller måske har værtsuniversitetet aktiviteter for studerende?

Vær social - Livet er sjovere, hvis du har nogle at dele det med – også selv om du bare er på udveksling i nogle måneder. Hvis du synes, det er svært at finde venner fra lokalbefolkningen, er der ofte et stort og åbent miljø blandt de internationale studerende. Erasmus Student Network (ESN) findes på mange europæiske universiteter og giver rig mulighed for at møde andre udvekslingsstuderende – de arrangerer events for studerende på tværs af studieprogrammer.

Og husk, at det er okay ikke at have det fedt hele tiden. Du har taget et stort skridt og rejst ud, måske langt, måske alene.

Universitetskultur

Du kommer til at tilbringe meget tid på universitetet, og du vil måske opleve en anden universitetskultur og et andet studiemiljø end dét, du kender. 

Lyt, se, observer
Du kan lære meget om, hvordan lokale studerende opfører sig overfor sine undervisere ved blot at observere. Bruger de fornavn, efternavn eller titel? Holder de stor fysisk afstand eller står de lidt tættere på? Siger de meget ”please”, ”excuse me” eller ”thank you”? 

Respekter forskellene
Mødepligt, formel tiltale af underviser som fx ”doctor” eller "professor", mange flere undervisningstimer, små tests undervejs i stedet for én eksamen i slutningen af semesteret, multiple choice eksamen, ikke så meget gruppearbejde. Der kan være mange forskelle i, hvordan undervisningen foregår. Måske synes du, at alt du er vant til, er bedre, men det er alligevel vigtigt at respektere forskellene. Måske skal du lige vænne dig til den nye måde at studere på, før det bliver fedt? I de fleste tilfælde gives der ikke nogen form for specialbehandling af udvekslingsstuderende, og du skal derfor præstere på samme måde som de lokale studerende.

”De virker så uhøflige!” - eller måske ”de virker så overhøflige!” 
Høflighed kan forstås forskelligt, og der er ingen rigtige svar. Nogle kulturer værdsætter en meget formel omgangstone og distance, mens andre kulturer praktiserer en meget direkte og uformel tone. En meget direkte og uformel tone kan måske virke en smule aggressiv, fordi al udenomssnak og høflighed findes overflødig. Det kan være du oplever, at lokalbefolkningen virker uhøflige, men faktisk kan det bunde i kulturforskelle - eller måske sprogbarrierer og misforståelser. Prøv at træd et skridt tilbage og stil dig nysgerrig overfor denne nye, anderledes kultur og tilgang - måske giver den en forståelse for kulturen.

Nyttige links og ressourcer

Hofstede har en oversigt over mange kulturelle forskelle i næsten alle verdens lande. Det giver et godt overblik over forskellige strukturer og normer i forskellige samfund. Det er dog vigtigt at huske på, at der ikke er taget højde for, at der er betydelige forskelle mellem individer, hvorfor det ikke kan sige noget om, hvordan enkeltpersoner i de pågældende lande er, og at der altid vil være regionale forskelle.

I videoen How Culture Drives Behaviour kan du høre mere om kulturelle briller.