Selve rapporten

Specialerapporten beskriver baggrund, metoder og resultater fra dit speciale. Der er ingen formelle krav til længde og format, det bør diskuteres med vejlederen. En længde på 50-60 sider vil være sædvanlig. Rapporten kan udarbejdes på dansk eller engelsk og skal indeholde et engelsk resume.

Du kan med fordel låne, læse og søge inspiration i speciale-projekter som tidligere er blevet lavet i din vejleders gruppe.

Specialerapporten afleveres i Digital eksamen.