Særligt for Nanoscience

Generelt

På 5. studieår skal du lave et speciale typisk af et omfang på 60 ECTS (et årsværk). Du behøver ikke fortsætte hos din bachelorvejleder, men tag evt. kontakt til andre potentielle vejledere fra iNANO og se på andre forslag til projekter (se liste med mulige projekter i menuen til venstre) i løbet af 4. år.

Når du har fundet en vejleder, og I har lavet en projektbeskrivelse, skal I udfylde en specialekontrakt. 

De formelle regler for specialestudiet, -rapporten og -eksamen kan læses i den gældende studieordning for kandidatuddannelsen i nanoscience.

Desuden bør reglerne omkring speciale og fremdriftsreformen på Science and Technology studieportalen også studeres.

Sådan finder du et projekt

Der er forskellige muligheder, som du kan benytte dig af i søgen på en gruppe og et projekt.

Du kan blandt andet:

  • Komme til ”Find et projekt-dag” i September måned i iNANO-huset. Dato vil blive oplyst her sidst i august måned    
  • læse tidligere iNANO årsrapporter og se hvad forskerne tidligere har benyttet sig af.
  • Kigge på listen over iNANO forskere og kontakte folk indenfor relevante og interessante fagområder.
  • Snakke med din tutor, instruktor og andre nanostuderende for at få inspiration.
  • Spørge din bachelor-vejleder

Selve rapporten

Specialerapporten beskriver baggrund, metoder og resultater fra dit speciale. Der er ingen formelle krav til længde og format, det bør diskuteres med vejlederen. En længde på 50-60 sider vil være sædvanlig. Rapporten kan udarbejdes på dansk eller engelsk og skal indeholde et engelsk resume.

Du kan med fordel låne, læse og søge inspiration i speciale-projekter som tidligere er blevet lavet i din vejleders gruppe.

Specialerapporten afleveres i Digital eksamen

Specialeforsvar

Ved specialeeksamen holder du et foredrag af 45 min. varighed.

Emnet aftales med vejleder, men sædvanligvis vil du fremlægge specialets baggrund og væsentligste resultater. Derefter er der 45 min. med spørgsmål til specialet og specialets område fra censor og vejleder.

Der gives en samlet karakter for rapport og eksamen.

De formelle regler for specialestudiet, -rapporten og -eksamen kan læses i den gældende studieordning for kandidatuddannelsen i nanoscience