Lægeerklæring

Hvornår har du brug for en lægeerklæring?

Hvis du søger dispensation, fordi du har en sygdom eller funktionsnedsættelse, som påvirker din mulighed for at gennemføre din uddannelse på de vilkår, der normalt gælder, skal du bruge en lægeerklæring.

Du skal selv betale for lægeerklæringen.

Lægeerklæringen er en lægefaglig vurdering, som skal give universitetet grundlag for at vurdere, om du skal have dispensation.

Formålet med lægeerklæringen er at dokumentere, hvordan, i hvor høj grad og hvor længe din sygdom eller funktionsnedsættelse påvirker din mulighed for at studere / gå til eksamen.

Vejledning til indhold af lægeerklæringer

Tag gerne denne vejledning med til din læge!

Krav til indhold af en lægeerklæring er afhængigt af, hvilken type dispensation du søger.
Det er op til Studienævnet at vurdere, om du kan få dispensation.
Studienævnet forholder sig altid til en lægeerklæring, og den indgår i behandlingen af din ansøgning.
Du skal være opmærksom på, at en lægeerklæring ikke altid kan give dispensation, da Studienævnet ikke er forpligtet til at følge lægens anbefalinger.

Hvis vi har brug for mere dokumentation, kontakter vi dig.
Vi kontakter ikke din læge.

Det er vigtigt, at din lægeerklæring indeholder oplysninger om:

1. Tid 

 • Hvornår har lægen set dig?
 • I hvilken periode har du været syg?
 • Er sygdommen kronisk?
 • Hvor længe forventer du at være syg?
 • Er du helt eller delvist sygemeldt?
 • Hvis du er deltidssygemeldt - hvor mange timer om ugen kan du arbejde?
 • Er der udsigt til bedring (hvad er prognosen)?
 • Kan du selv gøre noget for, at tilstanden bedres?

Vær opmærksom på, at det er vigtigt, at lægen har set dig i den periode, som lægeerklæringen dækker over.
Hvis lægeerklæringen handler om sygdom tilbage i tiden, kan det betyde, at studienævnet lægger mindre vægt på lægeerklæringen.

2. Lægefaglig vurdering

Lægen skal ikke nødvendigvis oplyse, hvilken sygdom, der er tale om.
Lægeerklæringen skal tydeligt forklare, hvordan din sygdom eller funktionsnedsættelse påvirker dig.
Hvis lægeerklæringen er præcis med hensyn til, hvordan, hvornår og hvor meget din sygdom påvirker din studieaktivitet og mulighed for gennemførsel af din uddannelse, er en præcis diagnose ofte mindre vigtig.

Det skal fremgå af lægeerklæringen, hvordan lægen har fået oplysningerne.
Lægen skal skrive, hvilke informationer, der stammer fra lægens egen undersøgelse af dig og hvilke der kommer fra samtale med dig, fra speciallæge, patientjournal eller lignende.

3. Formelle krav til en lægeerklæring

En lægeerklæring skal også indeholde:

 • Dit navn og personnummer og din adresse.
 • Lægens navn, autorisations-ID, virksomhedsadresse og uddannelse.
 • Oplysning om, hvem der er egen læge.
 • Dato og lægens underskrift eller lignende

 

Tavshedspligt

Det er vigtigt at understrege, at studienævnet og –administrationen er underlagt tavshedspligt, og at der derfor ikke er nogen risiko forbundet med at være ærlig og åben omkring lidelserne. Det er i alles interesse, at din ansøgning bliver behandlet rimeligt og retfærdigt ud fra dine forhold, men dette er kun muligt, når det nødvendige informationsgrundlag foreligger.

Habilitet - hvem kan udfærdige lægeerklæringen?

Det er vigtigt for behandlingen af din sag, at lægeerklæringen er fyldestgørende og udstedt af en læge, hvor der ikke kan rejses tvivl om hans/hendes habilitet/partiskhed. Derfor vil studieadministrationen som udgangspunkt ikke godtage lægeerklæringer, der er udstedt af nære familiemedlemmer/pårørende.

Det betyder, at du eksempelvis ikke kan fremsende en lægeerklæring fra et nært beslægtet familiemedlem/pårørende, lige meget om han/hun er din faste læge eller ej. Du skal i stedet henvende dig til en anden læge, der ikke er et nært familiemedlem/pårørende og få en uvildig lægeerklæring.