Kandidatspeciale

Specialekontrakt

Du kan læse mere i studieordningen om de krav og muligheder, der er til dig, når du skal skrive dit speciale. Scroll ned til "Kandidatspeciale 30 ECTS" og klik på "Prøvedetaljer".

Senest d. 15. januar / 15. august skal uddannelsesleder have modtaget den udfyldte specialekontrakt - herunder også opgaveformuleringen (kasse nr. 4 i formularen).

Udfyld formularen for specialekontrakt her.

  • Hvis uddannelsesleder kan godkende opgaveformulering og specialekontrakten er korrekt udfyldt, får du besked om, at de er godkendt.
  • Hvis opgaveformuleringen ikke kan godkendes i den indleverede form, eller hvis specialekontrakten ikke er korrekt udfyldt, bliver du orienteret om dette, og du indgår i en dialog med uddannelsesleder om en ny eller tilrettet opgaveformulering og/eller specialekontrakt.

Hvis du mangler ideer til, hvad du skal skriv om, så kig i idébanken.

Du kan også læse ældre specialer i opgavebanken på Blackboard (log ind og klik på fanen yderst til højre).