Aarhus BSS Student Services

Hvad kan Aarhus BSS Student Services hjælpe med?

Kontakt Aarhus BSS Student Services hvis du har praktiske og administrative spørgsmål om din uddannelse.

Du kan bl.a. få hjælp til:

 • Karakterudskrifter
 • Verificering af uddannelse
 • Indskrivningsbekræftelse
 • Fag- og eksamenstilmeldinger
 • Aflevering af dispensationsansøgninger og eksamensklager
 • Brug af studieportalerne og Stads selvbetjening
 • Hvor du skal henvende dig med spørgsmål til studieadministrationen på Aarhus BSS

Har du derimod brug for vejledning om dit studieprogram eller din trivsel på studiet, skal du kontakte studievejlederne for din uddannelse. Du kan finde kontaktinformation under > Studievejledning.

Disse dage holder vi lukket

Vi har lukket på alle helligdage (inkl. 5. juni), i uge 13 (Påsken) og uge 29, samt den 23. december - 1. januar (begge dage inklusive).

Hjælp til digital selvbetjening

Log ind på mitstudie.au.dk for at komme til Studieselvbetjeningen (STADS), hvor du selv kan: 

 • Printe karakterudskrifter
 • Printe indskrivningsbekræftelse
 • Se dine karakterer
 • Se dine undervisnings- og eksamenstilmeldinger
 • Se din maksimale studietid

Studieadministrationen Aarhus BSS Studier

Ansvarsområde Kontaktperson Mail Tlf.

Undervisnings- og eksamenstilmelding (bachelor)  

Bente Østergaard Hansen bachelor.bss@au.dk    9352 1592
Undervisnings- og eksamenstilmelding (bachelor)   Gitte Lilliendahl Nielsen bachelor.bss@au.dk    9352 1639

Undervisnings- og eksamenstilmelding (kandidat)  

Runa Kortsen kandidat.bss@au.dk    9352 2318

Dispensationer, merit og forhåndsgodkendelser 

Sofie Veje

sofiev@au.dk 

9350 8177

Studienævnssupport og -rådgivning  Nora M. Andersson noma@au.dk  9350 8282
Eksamensklager   Tina Lindhardt   tln@au.dk 9352 2338
Studievejledning  Studenterstudievejlederne counsellor@econ.au.dk 9352 2698
Studie- og trivselsvejledning  Mikkel Østergaard Johansen mijo@au.dk  9352 2489
Studieadministrator, Institut for Økonomi (BSc. i Økonomi)  Anna Vang Kryger akry@econ.au.dk  8716 4897
Studieadministrator, Institut for Økonomi (cand.oecon) Karina Rasmussen kr@econ.au.dk  8715 9695