Studenterforeninger

Politologisk Økonomisk Forening (PØF)

Politologisk Økonomisk Forening (PØF) er Politik of Økonomis egen studenterforening, der bl.a. arrangerer fester.

Foreningens navn afspejler uddannelsens rødder i kombinationen mellem politologi og økonomi, men også̊ de to uddannelser, som uddannelsen udspringer af, nemlig Statskundskab og Økonomi. Hovedidéen med foreningen er, gennem faglige og sociale arrangementer, at bidrage til at skabe et spændende og inspirerende studiemiljø på uddannelsen for Politik og Økonomi samt at varetage de studerendes interesser på uddannelsen.

Drivkraften bag PØF er, at vi kan være med til at forme en uddannelse, der er enormt attraktiv og ambitiøs på alle parametre.

Som studerende på Politik og Økonomi kan du også deltage i fredagsbarer og fester ved både Statskundskab og Økonomi. I Universitetsparken mødes de studerende fredag efter fredag til fredagsbar i Aarhus BSS Kantine. På Fuglesangs Allé mødes de studerende i 'KonverterBar' hver fredag eftermiddag, den ligger i R-bygningen (bygning 2640).

Hvert semester arrangerer Politologisk Forening fire fester i Aarhus BSS Kantine, hvor alle statskundskabsstuderende er velkomne.

ØF (Økonomisk Forening) arrangerer også flere fester hvert semester.

Foreningsliv på Statskundskab og Økonomi

Ud over PØF deltager Politik og Økonomi-studerende også i foreningslivet på Statskundskab og Økonomi, hvor der er foreninger for enhver smag. Det rige foreningsliv skaber liv på studierne, og giver de studerende mulighed for at engagere sig socialt og fagligt i deres studium. Foreningerne arrangerer alt fra teaterbesøg til fester og foredrag.