Rejse- og researchkonto

Gennem instituttets studenterrejse- og researchkonto kan du søge om midler til at dække rejse- og researchomkostninger i forbindelse med dit speciale, din bacheloropgave eller kandidatseminarer.

Du kan i løbet af din studietid sammenlagt modtage højest 1.500 kr., og du kan ikke søge om dækning af omkostninger, der beløber sig til mindre end kr. 500 kr.

Midlerne søges ved hjælp af ansøgningsskemaet med retningslinjerne.

Spørgsmål angående rejse- og researchkontoen henvises til Else Jespersen else@ps.au.dk