SU

Velkommen til!

Er du nuværende eller kommende studerende på Aarhus Universitet, kan du kontakte SU-kontoret for vejledning og behandling af ansøgninger om SU-støtte, bl.a. fødselsstøtte, tillæg af klip, Ungdomskort og kilometerpenge. Vi tildeler også udlandsstipendium og en række forskellige legater.

Se meget gerne vores mange guides på hjemmesiden, så du hurtigt kan få hjælp til selvhjælp!


Aktuelle meddelelser

SU i sommerferien?

Bliver du bachelor dette semester (2. juni eller senere) – og skal du fortsætte på en kandidatuddannelse efter sommerferien? Så husk, at du allerede nu kan søge SU for juli måned og frem.

Findes uddannelsen ikke på listen, skal du vælge "Anden videregående uddannelse" på listen og Aarhus Universitet under Uddannelsessted. Afslutter du bacheloruddannelsen ved reeksamen i august, så skal du stadigvæk søge om SU til kandidatuddannelsen fra juli.

Læs mere om at søge SU til din kandidatuddannelse her - du finder bl.a. en guide med mere.

Hvis du modtager handicaptillæg, skal du ved forlængelse af din bacheloruddannelses, eller skift til kandidatuddannelse søge påny i minSU.

Du kan dog først søge om handicaptillægget når du er blevet tildelt SU, dvs. når du har modtaget en ny støttemeddelelse i din digitale post.

Obs: Bliver du midlertidigt indskrevet på din kandidat (ikke betinget), skal du kontakte os.


Den nye SU-reform

Regeringen er sammen med Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti blevet enige om en ny SU-reform for de videregående uddannelser.

Vi ved desværre ikke mere om reformen, end hvad I selv kan læse jer til på nettet, så har du konkrete spørgsmål til hvad den nye reform har af betydning for dine SU-forhold, kan vi desværre ikke hjælpe endnu.
Du kan prøve at tage fat i os i august, hvor vi måske ved mere.

Du kan selv læse mere om reformens elementer lige her på Styrelsens hjemmeside, hvor der også vil blive opdateret når regeringen fremsætter lovforslag om reformen.


Studieplanstjek

Har du, eller er du ved at udarbejde, en individuelt tilrettelagt studieplan pga. sygdom, barsel eller andre forhold?

En individuelt tilpasset studieplan kan have konsekvenser for din SU, da din SU vil blive stoppet, hvis du bliver forsinket med mere end det tilladte antal ECTS.

Derfor tilbyder SU-kontoret nu et studieplanstjek, hvor vi gennemgår din studieplan, og vejleder og informerer om konkrete tidspunkter du skal være OBS på din SU.

Læs mere og anmod om et studieplanstjek her.


Fuldmagt

Har du brug for, at andre tager sig af dine SU-forhold, skal du sende en fuldmagt til SU-kontoret. Klik her for fuldmagt (pdf).