SU

Søg SU til din bacheloruddannelse

Du kan søge SU fra 1. august

Ny bachelorstuderende?

Du kan som studerende på en bacheloruddannelse på Aarhus Universitet søge om SU og evt. SU-lån.

Du kan tidligst søge 1 måned før, du skal starte på din uddannelsen. Det betyder, at du kan søge om SU for september den 1. august.

SU udbetales forud den sidste bankdag i måneden. For at få udbetalt SU-lån skal låneplanen godkendes på minSU. Det kan du gøre, når ansøgningen er gået igennem, og du har modtaget en ny støttemeddelelse i din eBoks.

Sidste frist for at søge om SU for september er den 30. september.

Du skal søge om SU via minSU på www.su.dk .

For at få adgang til minSU skal du bruge NemID. Har du ikke NemID i forvejen, kan du bestille det på www.su.dk.

Bemærk, at der gælder særlige regler, hvis du er udenlandsk statsborger. Se vejledningen her.

Bemærk

Når du får SU, er det dit eget ansvar at kende og overholde SU-reglerne om bl.a. indtægtsgrænser (fribeløb) og studieaktivitet. Regler, satser, frister og vejledning er nærmere beskrevet på www.su.dk.

Ude- eller hjemmeboende

Din bopælsstatus (som ude- eller hjemmeboende) vil automatisk og løbende blive afgjort på basis af oplysninger fra CPR.

Hvis du flytter hjemmefra den 1. i en måned, vil du i første omgang få udbetalt den hjemmeboende SU-sats. Når ændringen er registreret vil SU’en automatisk blive genberegnet, og du vil modtage en ny udbetaling i løbet af 1-2 uger.

Vinterstart

Fra den 1. januar kan du søge om SU for februar, som udbetales sidste bankdag i januar. Sidste frist for at søge om SU for februar er den 28. februar. For at få udbetalt SU-lån skal låneplanen godkendes i minSU.

Skat

SU-kontoret modtager automatisk besked omkring dine skatteforhold.

Spørgsmål vedrørende skat skal altid rettes til SKAT (tlf. 72 22 18 18)

Ønsker du at ændre, hvilket skattekort SU benytter, skal du selv ændre det på minSU. Det gør du under Ret din SU -> SKAT.