SU

Søg SU til din bacheloruddannelse

Du kan som studerende på en bacheloruddannelse på Aarhus Universitet søge om SU og evt. SU-lån.

Du kan tidligst søge 1 måned før, du skal starte på din uddannelsen. Det betyder, at du kan søge om SU for september den 1. august. Sidste frist for at søge om SU for september er den 30. september.

SU udbetales forud den sidste bankdag i måneden. Det betyder, at din SU for september vil blive udbetalt den sidste bankdag i august.

Du skal søge om SU via minSU på www.su.dk .

For at få adgang til minSU skal du bruge NemID.
Har du ikke NemID i forvejen, kan du bestille det på www.su.dk.

Du kan søge SU fra 1. august

SU-lån

Du kan søge om SU-lån samtidig med at du søger SU.

For at få udbetalt SU-lån skal låneplanen godkendes på minSU. Det kan du gøre, når ansøgningen er gået igennem, og du har modtaget en ny støttemeddelelse i din eBoks.

Du kan også søge om SU-lån efter du har søgt om SU - også senere på din uddannelse:

Først søger du om at optage SU-lånet i minSU.
Når du har fået besked om, at du er tildelt lånet i eBoks, udfylder og godkender du din låneplan i minSU.

Udenlandsk statsborger

Udenlandske statsborgere, har mulighed for at søge om at blive ligestillet med danske statsborgere, og dermed blive godkendt til SU. 

Der gælder nogen særlige regler for ansøgning, hvis du er udenlandsk statborger. Dem kan du læse mere om på denne side.

Udeboende eller hjemmeboende SU sats?

Du får automatisk tildelt SU ud fra din folkeregisteradresse. Det betyder, at du ikke selv skal gøre noget, for at blive registreret enten ude - eller hjemmeboende.

Det er din bopælsstatus den første dag i måneden, der er afgørende for, om du får SU som hjemme- eller udeboende.
Det betyder, at hvis du deler adresse med en af dine forældre den 1. i måneden, så får du udbetalt hjemmeboende SU i denne måned - også selvom du flytter hjemmefra f.eks. den 3. i måneden.

Genberegning af SU sats

Hvis du flytter hjemmefra den 1. i en måned, vil du i første omgang få udbetalt den hjemmeboende SU-sats. Når ændringen er registreret vil SU’en automatisk blive genberegnet, og du vil modtage en ny udbetaling i løbet af 1-2 uger.
Du vil modtage en ny støttemeddelelse i din e-Boks indenfor 14 dage fra flyttedatoen.

Skat

SU-kontoret modtager automatisk besked omkring dine skatteforhold.

Spørgsmål vedrørende skat skal altid rettes til Skat.

Ønsker du at ændre, hvilket skattekort SU benytter, skal du selv ændre det på minSU.
Det gør du på minSU -> ret din SU -> skat.

Vinterstart

Hvis du starter ved vinterstart i februar måned, kan du søge om SU til din bacheloruddannelse fra den 1. januar. Sidste frist for at søge om SU for februar er den 28. februar.

Din SU for februar vil blive udbetalt den sidste bankdag i januar.

Skal du søge SU-lån, så følg guiden i toppen af siden.

Transport

Når du modtager SU, har du mulighed for at købe et undgomskort til din daglige transport til og fra Aarhus Universitet. 

Ligeledes kan du søge om kilometerpenge, hvis du har særligt lang transporttid.

Læs mere om dine muligheder for ungdomskort og kilometerpenge her.