SU

Studieplanstjek

Du kan kun modtage SU, hvis du er studieaktiv

For at være studieaktiv, og dermed modtage SU, er det ikke nok at deltage i undervisning og forelæsninger, du skal også hvert semester bestå et bestemt antal ECTS. Det er derfor heller ikke muligt at dispensere for vores studieaktivitetskrav i SU-regi, selvom du har fået dispensation fra eksempelvis studieaktivitetskravet på dit studie.

SU-kontoret er klar over, at en del studerende får en dispensation fra deres studienævn, der giver dem mulighed for at følge en individuelt tilpasset studieplan, der kan være begrundet i en række forskellige forhold. Dette kan f.eks. være i forbindelse med sygdom, barsel eller andet.

En individuelt tilpasset studieplan kan have konsekvenser for din SU, da din SU vil blive stoppet, hvis du bliver forsinket mere end det tilladte antal ECTS.

Derfor tilbyder SU-kontoret at lave et såkaldt studieplanstjek, hvor vi analyserer din individuelt tilpassede studieplan, og vejleder og informerer om konkrete tidspunkter, hvor du skal være særligt opmærksom på at din SU vil blive stoppet, såfremt du vælger at gå videre med din nye studieplan.

Hvordan anmoder jeg?

Ønsker du at få kigget på din individuelt tilpassede studieplan, skal du downloade og udfylde nedenstående skema. Efterfølgende skal du indsende det udfyldte skema via vores blanketløsning nederst på denne side.

Obs.: regner du med at modtage fødselsstøtte under studiet, bedes du udfylde skemaet henvendt til studerende der modtager/skal modtage fødselsstøtte.

____________________________________________________________________

Studieplanstjek for den almindelige studerende

Du skal downloade dette skema, og udfylde det med din individuelle studieplan. Det gør du helt konkret ved at angive semestre og hvor mange ECTS du regner med at bestå på de pågældende semestre.

Studieplanen skal dække hele din bachelor eller kandidatuddannelse.

Download

____________________________________________________________________

Studieplanstjek for den studerende der modtager/skal modtage fødselsstøtte

Du skal downloade dette skema, og udfylde det med din individuelle studieplan. Det gør du helt konkret ved at angive semestre og hvor mange ECTS du regner med at bestå på de pågældende semestre. Derudover bedes du angive, hvilke måneder du regner med at modtage fødselsstøtte (enkeltklip, dobbeltklip eller mixklip) indenfor perioden.

Studieplanen skal dække hele din bachelor eller kandidatuddannelse.

Download

Hvornår kan jeg forvente svar på min anmodning?

Den vejledende sagsbehandlingstid er 2-3 uger. Der tages forbehold for ferieperioder samt for indhentning af yderligere dokumentation. Hold i den forbindelse øje med din studiemail.

Krav til din studieplan

  • Din studieplan skal dække over hele din bachelor - eller kandidatuddannelse
    (Du kan først få tjekket din kandidatuddannelse, når du er blevet tildelt SU til din kandiat)
  • Du skal udfylde og vedhæfte skemaet du downloader på denne side
  • Du skal være studieaktiv

Hvis du har søgt om tillæg af klip, anbefaler vi at du venter med studieplanstjek, til at du har modtaget en afgørelse på din tillægssag.

Bemærk: Vi behandler kun din anmodning, hvis du opfylder vores krav til anmodning om studieplanstjek!

Din tilsendte studieplan skal dække over hele din bachelor - eller kandidatuddannelse, den skal være skrevet ind i det skema du finder her på siden, og du skal være studieaktiv i SU regi.

Download skemaet under "Hvordan anmoder jeg?"

Blanket til anmodning om studieplanstjek

Studieplanstjek

Anmodning: Studieplanstjek

Du kan ikke benytte Internet Explorer som browser.