SU-kontoret på AU

Velkommen til!

Er du nuværende eller kommende studerende på Aarhus Universitet, kan du kontakte SU-kontoret for vejledning og behandling af ansøgninger om SU-støtte, bl.a. fødselsstøtte, tillæg af klip, Ungdomskort og kilometerpenge. Vi tildeler også udlandsstipendium og en række forskellige legater.

Se meget gerne vores mange guides på hjemmesiden, så du hurtigt kan få hjælp til selvhjælp!


Aktuelle meddelelser

For at modtage SU skal du være studieaktiv

Udbetalingen af din SU er betinget af, at du består tilstrækkeligt mange ECTS på din uddannelse. Har du fået stoppet din SU, er du for meget forsinket i din uddannelse. Forud for stoppet, har du modtaget et partshøringsbrev, der informerer dig om, hvor mange ECTS du mangler at bestå. 

Når du har bestået det antal ECTS, der står oplyst i brevet, kan du søge om at få SU’en genoptaget. Du skal søge om at få SU'en genoptaget i minSU, og du kan søge om det fra den måned, du består de manglende ECTS.

Mangler du f.eks. at få registret ECTS fra eksaminer eller merit, skal du kontakte din Studievejledning. Skyldes forsinkelsen sygdom eller andre særlige forhold kan du søge om tillæg af klip

Studieplanstjek

Har du, eller er du ved at udarbejde, en individuelt tilrettelagt studieplan pga. sygdom, barsel eller andre forhold?

En individuelt tilpasset studieplan kan have konsekvenser for din SU, da din SU vil blive stoppet, hvis du bliver forsinket med mere end det tilladte antal ECTS.

Derfor tilbyder SU-kontoret nu et studieplanstjek, hvor vi gennemgår din studieplan, og vejleder og informerer om konkrete tidspunkter du skal være OBS på din SU.

Læs mere og anmod om et studieplanstjek her.

Skal du være forældre og søge om fødsels-støtte?

Fra 1. august 2022 gælder der nye regler for fødsels-støtte (fødselsklip), når du får barn under uddannelsen.

Du kan læse mere på Uddannelses-og forskningsstyrelsens hejmmeside her.

Engangsbeløb til modtagere af handicaptillæg og tillæg til enlige forsørgere i 2023

Folketinget har vedtaget forslag om ny inflationshjælp til nogle af dem, som kan have vanskeligt ved at øge deres indkomst ved siden af deres SU.

Der udbetales et skattefrit engangsbeløb på 1.000 kroner i 2023 til SU-modtagere, der for december 2022 har modtaget enten handicap-tillæg eller forsørgertillæg som enlig forsørger.

Fuldmagt

Har du brug for, at andre tager sig af dine SU-forhold, skal du sende en fuldmagt til SU-kontoret. Klik her for fuldmagt (pdf).