Rejse- og researchkonto

Gennem instituttets studenterrejse- og researchkonto kan du søge om midler til at dække rejse- og researchomkostninger i forbindelse med dit speciale, din bacheloropgave eller kandidatseminarer.

Beløb

Du kan i løbet af din studietid sammenlagt modtage højest 1.500 kr., og du kan ikke søge om dækning af omkostninger, der beløber sig til mindre end 200 kr.

Sådan søger du

Midlerne søges ved hjælp af ansøgningsskemaet, hvor du også kan læse retningslinjerne for ansøgning om tilskud.

Find ansøgningsskemaet her.

Send din ansøgning til Ruth Ramm på rr@ps.au.dk eller aflevér din ansøgning hos Ruth Ramm på adressen: Bartholins Allé 7, bygning 1331, lokale 115.

Har du spørgsmål angående rejse- og researchkontoen, er du velkommen til at kontakte Ruth Ramm på: rr@ps.au.dk.