Speciale

Kandidatuddannelsen afsluttes med specialet, som er en større hjemmeopgave, hvori der behandles en nærmere afgrænset problemstilling. Specialet er ifølge studieordningen en videregående og dybdegående behandling af et politologisk relevant emne, der emnemæssigt kan ligge inden for et af flg. fagområder:

  • Komparativ politik
  • Politisk adfærd og holdningsdannelse
  • Offentlig forvaltning
  • Politiske institutioner og offentlig politik
  • International politik
  • Politisk teori
  • Politisk sociologi
  • Politologisk metode

I praksis kan du skrive speciale om et hvilket som helst emne, som du kan få en vejleder til at acceptere.

Informationsmøde om speciale

Hvert semester afholdes informationsmøde for kommende specialestuderende, hvor du bl.a. kan høre om specialeprocessen, herunder de formelle krav samt hvordan du vælger specialevejleder.

Oversigt over specialeforløb

Frister Speciale i forårssemesteret Speciale i efterårssemesteret**

Frist for at indsende dit ønske om/valg af vejleder

5. december 5. juni
Frist for upload af din foreløbige titel og opgaveformulering i WISEflow  20. januar 20. august
Specialeafleveringsfrist 15. juni 15. januar
Frist for upload af din reviderede opgaveformulering i WISEflow 26. juni 26. januar
Specialeafleveringsfrist, 2. forsøg* 30. september 30. april
Frist for upload af din reviderede opgaveformulering i WISEflow 10. oktober 10. maj
Specialeafleveringsfrist, 3. forsøg* 15. januar 15. august

*Disse afleveringsfrister gælder kun hvis ikke du afleverer specialet inden for afleveringsfristen ved hhv. 1. og 2. eksamensforsøg. Der er andre regler/afleveringsfrister, hvis du ikke har bestået ved hhv. 1. eller 2. eksamensforsøg (se afsnittet "Aflevering af speciale").

**Gælder for studerende med vinterstart, og studerende der har fået dispensation til at skrive speciale i efterårssemesteret. 

Hvis den angivne afleveringsfrist for specialet falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen for specialet den førstkommende hverdag efter afleveringsfristen.