MR medlemmer F2021

Anders Kaack

Anders Nøhr

Bo Tønnesen

Bjarke Lauritzen

Caroline Winther Boye

Johanne Jul

Julie Demant Hessellund

Karen Boisen

Karen Marie Olsen

Mads Skovsgaard Larsen

Mette-Marie Rønneholt

Olivia Kaas Laursen

Peter Alexander Secher

Thomas Jensen

Torsten Merinder