Studienævn

Studienævnets opgaver

Studienævnet er det organ, der sammen med studielederen og studieadministrationen tilrettelægger forhold vedrørende undervisning og eksamen på din uddannelse. Det er blandt andet studienævnet, der behandler ansøgninger om dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Det er også studienævnet, der laver forslag og ændringer i studieordningen, sikrer udviklingen af din undervisning og følger op på undervisningsevalueringer. Derudover er studienævnet med til at udforme strategier for undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling på uddannelsen.

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på din uddannelse.

Studienævnet for Oral Sundhed

Studienævnet omfatter 

  • Professionsbacheloruddannelsen i tandpleje
  • Erhvervsakademiuddannelsen i klinisk tandteknik
  • Akademiuddannelsen i odontologisk praksis
  • Diplomuddannelsen i oral helse


Studienævnet består af følgende medlemmer
:

Formand: Ulla Bæk Lindtoftlindtoft@dent.au.dk

 

Undervisere:

Jensa Ottosdottir Øregaard (TP), Uwe Henriksen (TP), Ulla Bæk Lindtoft (TP), Dorte Lindelof, (Underviser, suppleant, TP) og Chris Ejlerskov (KT)

 

Observatører: 
Lene Meilstrup Martinussen (Studieleder), Ann Cathrine Kolding Andersen (Studerende, TP), Jeppe Damm Poulsen, 201709370@post.au.dk (Studerende, TP), Sam Johnsen (Studerende, KT) 

 

Studienævnet sekretariatsbetjenes af:

Emily Melsen Jørgensen, HE Studier

Forretningsorden for studienævnet.