Sommereksamen 2023

Sidste nyt om sommereksamen 2023 på Health

Senest 15. februar 2023 kan du forvente at finde de foreløbige eksamensplaner for sommeren 2023 her på siden. 

Der kan komme ændringer til eksamensplanerne frem mod eksamen. Så det er en god idé at tjekke ind på siden her i løbet af semesteret. 

Eksamensplan bachelor sommer 2023

Sidst opdateret: 15. februar 2023.

  

Kursus

Eksamensdato og tidspunkt                     

Bedømmelsesfrist

2. semester
M4 - Grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed 26. - 27. juni 2023  26. - 27. juni 2023
M3- Grundlæggende klinisk virksomhed 

Deltag i IT-infomøde:

Aflevering: 30. marts 2023 kl. 12:00 

Mundtlig: 12. - 14. april 2023

12. - 14. april 2023
4. semester
M7- Profession og metoder

Deltag i IT-infomøde:
14. april 2023 kl. 12:00 9. maj 2023
M8 - Relationer og interaktioner

Deltag i IT-infomøde:

28. juni 2023 kl. 12:00

25. august 2023
6. semester
M12 - Selvstændig professionsøvelse

Deltag i IT-infomøde:

Udlevering: 30. maj 2023 kl. 12:00

Aflevering: 5. juni 2023 kl. 12:00

Mundtlig: 19. - 23 juni 2023

19. - 23 juni 2023
M11 - Profession, kundskabsgrundlag og metode: Bachelorprojekt

Deltag i IT-infomøde:

Aflevering: 14. april 2023 kl. 12:00

Mundtlig: 1. - 4. maj 2023

Kun for InterTværs: aflevering den 22. maj kl. 12.00

Mundtlig: 9. juni 2023

1. - 4. maj 2023          

Re-eksamensplan bachelor sommer 2023

Sidst opdateret d. 15. februar 2023

Kursus

Eksamensdato og tidspunkt                     

Bedømmelsesfrist

2. semester
M4 - Grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed 22. august 2023  22. august 2023
M3 - Grundlæggende klinisk virksomhed

28. april 2023 

28. april 2023
4. semester
M7 - Profession og metoder 25. maj 2023 kl. 12:00 14. juni 2023
M8 - Relationer og interaktioner

30. september 2023 kl. 12:00

25. oktober 2023
6. semester
M12 - Selvstændig professionsudøvelse

29. juni 2023 (sygeeksamen)

14. august 2023: Udlevering af case
21. august 2023: Aflevering af case
24. august 2023: Mundtlig eksamen
 

29. juni 2023 (sygeeksamen)

24. august 2023

M11 - Profession, kundskabsgrundlag og metode: Bachelorprojekt

Reeksamen aftales individuelt