Fakultetstilskud

Tilskud fra fakultetet

To gange årligt (januar og juni) udbetaler fakultetet tilskud til alle tutorforeninger.

For at få udbetalt tilskud, skal kassereren fra hver tutorforening følge vejledningen her på siden.

Alle deadlines kan ses herunder og på siden "Vigtige datoer" i menuen.

Generel info

  • For at få udbetalt det halvårlige tilskud skal hver tutorforening indsende en digital faktura via virk.dk. Det sker sommer og vinter (dvs. i januar og i juni). Forinden skal hver tutorforening indsende regnskab, budget og bilag til gennemsyn.
  • Tutorforeningerne på science- og civilingeniør-området skal indsende regnskab, budget og bilag om vinteren (dvs. 5. januar), for hhv. hele det foregående år og hele det kommende år.
  • Tutorforeningerne på diplomingeniørområdet (RUS-A, RUS-1 Navitas og RUS-1 Katrinebjerg) skal indsende regnskab, budget og bilag to gange om året pga. vinterstudiestart (dvs. 5. januar og 5. juni), for hhv. det foregående halvår og det kommende halvår.
  • De aktuelle skabeloner og beløb findes i højre kolonne her på siden.

OBS: Vi skal ikke se jeres samlede økonomi. I behøver ikke redegøre for sponsorater og opsparing i denne opgørelse. Formålet med at indsende regnskab, budget og bilag til ST er, at fakultetet skal kunne danne sig et indtryk af, om de penge, som fakultetet udbetaler til jer, bruges hensigtsmæssigt og som aftalt jf. retningslinjer og vedtægter. Vi er klar over, at det kan være en udfordring at få jeres økonomi presset ind i vores skabeloner, men gør det så dækkende og fyldestgørende, I kan. 

Skabeloner til regnskab og budget

Skabelon for science- og civilingeniørtutorer, dvs. Agrobiologi, Biologi, CIVILT, Geoscience, IT-Tutor, Mat/Fys og TKM:

Skabelon for diplomingeniører, dvs. RUS-A, RUS-1 Katrinebjerg og RUS-1 Navitas:

Beløb til udbetaling

Sådan udfyldes faktura

Hver tutorforening skal indsende en digital faktura via virk.dk, for at få udbetalt fakultetstilskud.

Find først beløbet for jeres tutorforening i pdf-filen "Fakultetstilskud til tutorforeninger 2020" her på siden. Vælg den korrekte rate, alt efter om det er udbetaling for sommer eller vinter.
For sommer 2020 find "Restudbetaling science og civil". 

Fakturaen på virk.dk skal indeholde:

  • EAN-nummer: 5798000420533
  • Att.: Anne Pors
  • Angiv, at det er vedr. fakultetstilskud til tutorforeninger
  • Sæt forfaldsdato til 14 dage efter dags dato
  • Husk, at beløbet er uden moms!