Valg på AU - Studenterorganisationer

Valget finder sted den 9.-12. november 2020

Her på siden finder du en oversigt over de studenterpolitiske organisationer, der opstiller kandidater til universitetsvalget, herunder studienævn, akademiske råd og AU’s bestyrelse.

 

Til studienævn og akademiske råd har du også mulighed for at stemme på en række andre lokale foreninger og enkeltpersoner, som stiller op til valg – se hele kandidatlisten.

Læs mere om universitetsvalg 2020 på: au.dk/valg.


Studenterrådet ved Aarhus Universitet er en upartisk interesseorganisation for de studerende. Studenterrådet består af lokale fagråd fra alle dele af universitetet og fungerer som en paraplyorganisation for disse. Vi udgør således et nærdemokrati, hvor de studerende ude i de lokale fagmiljøer har medbestemmelse i alt det vi laver i Studenterrådet.

Frit Forum er en studenterforening, baseret på et socialdemokratisk værdigrundlag. Vi stiller op til universitetsvalget på Aarhus Universitet, og afholder derudover foredrag, kurser, sociale arrangementer og meget mere i vores lokaler på Amaliegade 27. Kom og vær med!

KS - Den borgerlige studenterforening er en studenterforening, baseret på et borgerligt værdigrundlag.


Hvordan stemmer jeg?

Valget afvikles elektronisk. Det betyder du skal benytte AU's valgsystem i perioden, valget foregår. Her kan du allerede nu se, hvilke steder, du har mulighed for at stemme til.

Som fuldtidsstuderende kan du stemme til 3 forskellige organer; Universitetsbestyrelsen, Akademisk Råd på dit fakultet og Studienævnet for din uddannelse.

Hvem kan jeg stemme på?

Opstillingslister bliver offentliggjort den 26/10 2020. På universitetet vil der i valgperioden hænge både plakater og foregå events arrangeret af studenterorganisationerne, der har til formål at gøre dig opmærksom på, hvilke kandidater, du har mulighed for at stemme på, og kandidaternes mærkesager.

Man kan kun stille op som kandidat for steder, man selv har stemmeret til. Det betyder eksempelvis at du kan stemme på alle til universitetsbestyrelsen, men kun en fra dit eget fakultet til akademisk råd.

Nogle af studenterorganisationerne har lavet hjemmesider i forbindelse med valget eller bruger Facebook til at føre valgkamp. Her på siden kan du læse mere om Konservative StudenterFrit Forum og Studenterrådet

Tidsplan for valg

Fredag 14. august 2020

Frist for fakulteterne til at oplyse om, hvordan organerne skal se ud i forhold til mandattal, repræsentationsområder mv. for de enkelte valggrupper.

Mandag 17. august – mandag 7. september 2020

Udarbejdelse af valgcirkulære inkl. fakulteternes tjek af udkast til valgcirkulære.

Tirsdag 15. september 2020

Frist for valgudvalgets godkendelse af endeligt cirkulære.

Onsdag 16. - fredag 18. september 2020

Valgcirkulæret offentliggøres på www.au.dk/valg.

Torsdag 1. oktober 2020

Skæringsdato for stemmeret og valgbarhed.

Fredag 2. - mandag 5. oktober 2020

Valglister over alle stemmeberettigede offentliggøres på  www.au.dk/valg med henblik på offentlig indsigelse.

Fredag 9. oktober 2020 kl. 12.00

Frist for indsigelse mod de offentliggjorte valglister.

Mandag 12. - onsdag 14. oktober 2020

De endelige valglister opslås på www.au.dk/valg.

Mandag 19. oktober 2020 kl. 9.00

Periode for opstilling af kandidater begynder.

Fredag 23. oktober 2020 kl. 12.00

Frist for opstilling af kandidater.

Mandag 26. oktober - onsdag 28. oktober 2020

Kandidatlister offentliggøres på www.au.dk/valg med henblik på indsigelse.

Torsdag den 29. oktober 2020 kl. 12.00

Frist for indgåelse af liste- og valgforbund.

Fredag 30. oktober – mandag 2. november 2020

Liste- og valgforbund offentliggøres.

Søndag 1. november 2020

Skæringsdato for stemmeret og valgbarhed

Onsdag 4. november 2020 kl. 12.00

Frist for indsigelse mod opstillede kandidater og indgåede liste- og valgforbund.

Torsdag 5. – fredag 6. november 2020

Meddelelse om evt. bortfald af valg (fredsvalg). Offentliggøres på www.au.dk/valg.

Torsdag 5. - fredag 6. november 2020

Opslag af endelige opstillingslister på www.au.dk/valg.

Mandag 9. november kl. 9.00 – torsdag 12. november 2020 kl. 16.00

Afholdelse af valg.

Fredag 13. november 2020

Optælling af valg.

Mandag 16. november – onsdag 18. november 2020

Frist for offentliggørelse af valgresultat. Valgresultatet vil dog blive offentliggjort, så snart det er tilgængeligt.

Torsdag 26. november 2020 kl. 12.00

Frist for klager over de afholdte valg.

Mandag den 1. februar 2021

Nyvalgte tiltræder