Valg på AU - De studenterpolitiske organisationer

AU Valg 2024 finder sted i november 2024

Her på siden finder du en oversigt over de studenterpolitiske organisationer, der opstiller kandidater til universitetsvalget, herunder studienævn, akademiske råd og AU’s bestyrelse.

Til studienævn og akademiske råd har du også mulighed for at stemme på en række andre lokale foreninger og enkeltpersoner, som stiller op til valg.

Opstilling til AU valg 2024 foregår i oktober måned. Datoerne er endnu ikke på plads.

Læs mere om universitetsvalg 2023 på: au.dk/valg.


Studenterrådet ved Aarhus Universitet er en studenterforening, baseret på et ikke-ideologisk og ikke-partipolitisk værdigrundlag. Studenterrådet er en interesseorganisation, der varetager studerendes faglige, sociale og økonomiske interesser. Studenterrådet består af lokale fagråd fra alle dele af universitetet og fungerer som en paraplyorganisation for disse. Vi udgør således et nærdemokrati, hvor de studerende ude i de lokale fagmiljøer har medbestemmelse i alt det vi laver i Studenterrådet.

Frit Forum er en studenterforening, baseret på et socialdemokratisk værdigrundlag. Vi stiller op til universitetsvalget på Aarhus Universitet, og afholder derudover foredrag, kurser, sociale arrangementer og meget mere i vores lokaler på Amaliegade 27. Kom og vær med!