Handleplan 2021

Her ses nogle af de i alt 68 planlagte aktiviteter, der står i handleplanen for Aarhus Universitets klimastrategi i 2021. Se alle aktiviteterne her.

 • Sammenligne energiforbruget i universitetets bygninger mhp. at finde potentiale for at reducere forbruget. 
 • Lave udkast til nyt, optimalt printersystem med mulige besparelser i CO₂, tid og økonomi.
 • Implementere smart teknologi for at reducere forbruget af CO2, fx øge antallet af laboratorier med mulighed for natlukning.
 • Afdække behovet for udendørs og indendørs cykelparkering på campusområder mhp. at matche behovet. 
 • Udarbejde nudgingkampagne med fokus på at tage cyklen til og fra campus.
 • Udarbejde ny rejsepolitik mhp. at reducere antallet af flyrejser og udnytte nye virtuelle mødeværktøjer.
 • Etablere intern møbelbørs på AU.
 • Vurdere og indarbejde relevante mærkningsordninger, når prioriterede udbudsprojekter startes op.
 • Afdække muligheder for pantsystem for mademballage i AU’s egne kantiner.
 • Gennemføre udbud på affaldsafhentning, hvor affaldet håndteres adskilt i de sorterede fraktioner.
 • Udvide pilotprojekt med kompostering af grønt affald i Væksthusene, så grønt affald også komposteres og anvendes i Universitetsparken.