AU's online kursus om databeskyttelse og GDPR

Som studerende på Aarhus Universitet har du fri adgang til AU Databeskyttelseskursus (GDPR), ligesom dine undervisere har mulighed for at anvende det i undervisningssammenhæng.


Om kurset

  • Kurset er udviklet som en del af AU's digitaliseringsstrategi og sigter mod at fremme dine digitale kompetencer gennem viden om databeskyttelse og vejledning i, hvordan du kan navigere dataansvarligt i løbet af din studietid.
  • Som universitetsstuderende kommer du til at håndtere data i mange sammenhænge – i undervisningen, ved indsamling af surveydata, ved lydoptagelser af interview og i forbindelse med klinik/praktik. I alle disse situationer er det vigtigt, at du er rustet til at håndtere data ansvarligt med særligt blik for beskyttelse af personoplysninger.
  • Kurset giver dig en generel indføring i reglerne for beskyttelse af personoplysninger og de overordnede retningslinjer for databeskyttelse på Aarhus Universitet.
  • Kurset er et modulbaseret onlineforløb, med fire basismoduler: Etik og digitalisering, GDPR, Databehandling og Sikkerhed og udstyr på AU. Modulerne består af læsestof, illustrationer, små film, aktiviteter og quizzer.
  • Når alle basismoduler er gennemgået, er der en afsluttende quiz, som tester din viden. Opnår du mindst 80 % rigtige svar, kan du generere et certifikat, der viser, at du har gennemført kurset på tilfredsstillende vis.
  • Kurset er udformet af Centre for Educational Development (CED) i samarbejde med repræsentanter fra AU's fakulteter, AU Uddannelse og AU's Databeskyttelsesenhed.

Du kan tilgå kurset herunder eller finde det under fanen ”Resources” i Brightspace.

God fornøjelse!