Erhvervsspecialet med arbejdsgiverens øjne

Hvilke udfordringer i jeres virksomhed har I fået belyst gennem et erhvervsspeciale fra Arts?

I Journl er vores målsætning at styrke og forenkle samarbejdet mellem patienter og klinikere i sundhedssektoren gennem et digitalt databaseret støtteredskab. Et erhvervsspecialer fra Arts baseret på både videnskabelig evidens og et kvalitativt studie har gjort os klogere på, hvordan vores brugergruppe kan motiveres til i højere grad at følge de anbefalinger for medicinindtagelse, diæt eller livsstilsændringer, der ligger i deres behandlingsforløb. Vi ville ikke selv have haft ressourcer til at gennemføre så dybdegående et studie, og samtidig har vi fået et frisk blik på vores platform og ny inspiration til, hvordan vi kan forbedre den.

Hvordan finder I ud af, hvilket projekt en studerende kan skrive speciale om hos jer?

Vi forsøger at matche den studerendes ønsker og kompetencer med konkrete projekter eller udfordringer, vi står med. For os er det afgørende, at de studerende skriver om noget, de brænder for og naturligt tager ansvar for. Det giver de bedste resultater for begge parter.

Hvad får den studerende ud af at skrive erhvervsspeciale i samarbejde med jer?

Vi kaster gerne de studerende ud i konkrete projekter og forventer, at vi aktivt kan bruge deres speciale i vores produktudvikling eller markedsføring. Det betyder også, at de studerende oplever, at deres arbejde bliver brugt til noget konkret. Samtidig får de en forsmag på, hvad der venter dem, hvis de får et job i en startup-virksomhed efter de dimitterer.

Hvad får I ud af at have en studerende til at skrive?

Vi får en teoretisk og videnskabelig ballast som supplement til vores egne erfaringer. Vi vil typisk også få ny inspiration, der kan påvirke den retning vores udvikling tager.

Hvilke udfordringer er der i forhold til at lave et samarbejde om erhvervsspecialer?

Vi forsøger altid at prioritere at have tid til de studerende, men i en travl hverdag kan det af og til være en udfordring. Derfor er det også vigtig, at de studerende er opsøgende, selvkørende og proaktive i deres samarbejde med os.

Hvad er dit bedste råd til de studerende, der overvejer at skrive et erhvervsspeciale?

Det ideelle er, når de studerende har en klar vision for deres speciale eller alternativt udvikler en klar vision, efter at de har fået indsigt i vores virksomhed og aktuelle projekter. Vi bidrager gerne med inspiration, men de studerende skal eje deres egen vision og brænde for deres emne.