Når du skriver erhvervsspeciale, betyder det, at du skriver dit speciale i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Et erhvervsspeciale kan skrives i samarbejde med både private virksomheder, offentlige institutioner og NGO’er, og man kan skrive erhvervsspeciale indenfor alle typer erhverv.

Et erhvervsspeciale er et akademisk speciale, der skrives på nøjagtig samme vilkår som andre specialer på Arts og bedømmes efter de faglige mål i din studieordning. Det betyder, at du som studerende skal følge studieordningen og de specialeregler, der gælder på det institut, hvor du er indskrevet. Et erhvervsspeciale er ikke en specialetype i sig selv, men skal udformes som en af de specialetyper, der er beskrevet i studieordningen. Eksempelvis kan det udarbejdes som et monografispeciale eller et produktspeciale. Du har som studerende selv ansvaret for at angive, at specialet er udarbejdet som et erhvervsspeciale. Det er ikke bindende at angive, at du skriver et erhvervsspeciale. Det kan du ændre undervejs i dit specialeforløb.

FORDELE VED ERHVERVSSPECIALET

 • Ved at skrive speciale i samarbejde med en virksomhed eller organisation får du et godt indblik i selve virksomheden, men også i høj grad i den branche, som virksomheden eller organisationen repræsenterer.

 • Du opnår erfaring med at være projektleder for dit eget projekt og styre forskellige interesser i forhold til projektets formål.

 • Dit netværk på arbejdsmarkedet styrkes – ikke kun i din samarbejdsvirksomhed, men muligvis også i nogle af de virksomheder, som din samarbejdsvirksomhed arbejder sammen med eller handler med.

 • Du vil også kunne drage nytte af at løse en konkret problemstilling i en virksomhed, som faktisk skal bruge dine resultater til noget efterfølgende. 

Læs om specialeregler, valg af vejleder, tidsfrister mv.

SÅDAN GØR DU...

1. FIND SAMARBEJDSVIRKSOMHED

Når du har gjort dig nogle tanker om, hvad du gerne vil med erhvervsspecialet, er det tid til at finde mulige virksomheder eller organisationer, der beskæftiger sig med det område, du gerne vil skrive speciale inden for. Brug f.eks. LinkedIn og dit netværk til at afdække potentielle samarbejdspartnere, og lav gerne en liste. På AU Job- og Projektbank kan du finde stillingsopslag fra virksomheder, som ønsker at samarbejde med en studerende om erhvervsspeciale.

Tag kontakt til virksomheden eller organisationen i god tid, før specialeperioden begynder. Når du kontakter en virksomhed, så tænk på, at du skal sælge idéen næsten, som var det til en praktik eller et job. Vær derfor konkret, og hav fokus på, hvad virksomheden får ud af det. Men husk også, at specialet skal give værdi for både dig og virksomheden.

Du kan tage udgangspunkt i disse spørgsmål:

 • Hvilket emneområde interesserer dig i virksomheden?

 • Hvorfor er netop dette emne relevant for virksomheden?

 • Hvorfor skal virksomheden samarbejde med dig? Hvad er dine tre hovedargumenter?

 • Hvorfor og hvordan kan samarbejdet gavne virksomheden, og hvad er forventningerne til dem?

2. LAV AFTALER

SAMARBEJDSAFTALEN

Når du har kontakt til en interesseret virksomhed eller organisation, så aftal et møde, hvor I diskuterer rammerne for jeres samarbejde. Det er en god idé for dig at få en forventningsafstemning med virksomheden på skrift, men det er ikke et krav fra AU, og AU godkender derfor heller ikke aftalen.

En samarbejdsaftale kan f.eks. beskrive:

 • Hvad du vil levere til virksomheden, og hvad den skal levere, f.eks. tid til interviews, deling af interne dokumenter og adgang til kontorfaciliteter, eller varighed af samarbejdet.

 • Hvem der er din kontaktperson i virksomheden og mødeaktivitet.

 • Aftal, hvordan du vil præsentere dine resultater og handlingsforslag for virksomheden eller organisationen. 

FORTROLIGHEDSAFTALEN

Hvis du arbejder med fortrolige oplysninger i forbindelse med dit speciale, kan det være relevant at indgå en fortrolighedsaftale med virksomheden.

UFORUDSETE HÆNDELSER

Når du skriver erhvervsspeciale, kan der nogle gange opstå uventede udfordringer. Hvis det sker, er det vigtigt, at du hurtigt tager kontakt til din samarbejdspartner og din vejleder, så der kan indgås dialog om en alternativ løsning, og du dermed kan nå i mål med dit speciale til tiden. De uventede udfordringer kan bl.a. være følgende: 

 • Der sker ændringer i virksomhedens opgaver eller ansættelser, så det er vanskeligt at fortsætte samarbejdet. 

 • Der sker uforudsete ting i kontaktpersonens eller dit liv, så det er vanskeligt at fortsætte samarbejdet. 

 • Der opstår uoverensstemmelser mellem dig og samarbejdspartneren. 

 • Kontaktpersonen møder ikke op til aftaler eller reagerer ikke på dine henvendelser. 

Det er ikke et krav for at gennemføre erhvervsspecialet, at samarbejdspartneren er med i hele processen. Du kan godt færdiggøre dit speciale, selvom samarbejdet ophører undervejs.   

3. NÅR DU AFLEVERER ERHVERVSSPECIALET

Når du afleverer et erhvervsspeciale, vil du opleve, at du skal leve op til forskellige forventninger fra din uddannelse og samarbejdsvirksomheden.

AFLEVERING AF SPECIALET TIL UDDANNELSEN

Senest 6 uger inden aflevering af specialet skal du som studerende udfylde blanketten ”Formular til censorudpegning”. Heri tilkendegiver du, at du skriver et erhvervsspeciale. Det er for at undgå inhabilitet i forhold til et evt. erhvervssamarbejde.

I ugerne inden aflevering af specialet modtager du som studerende en mail fra AU, hvori det angives, at du afleverer et erhvervsspeciale.

AFLEVERING AF SPECIALET TIL VIRKSOMHEDEN

Det, du leverer til arbejdsgiveren, kan f.eks. være: en præsentation af resultater, forslag til konkrete løsninger, en rapport eller sammenfatning af konklusion eller en workshop. Vær opmærksom på, at du selv skal være med til at definere, hvad du kan levere.